przewróć kartkęWystawy - strona 20. Przewróć kartkę- wystawa "Fotografie" Stanisława Michalskiego z Czeladzi

"Fotografie wybrane"

wystawa jubileuszowa - 30 lat J.K.F. "Niezależni"

19.02 - 15,03. 2002
''Dom Zdrojowy'' - siedziba Klubu
''Dom Zdrojowy'' - siedziba Klubu

W związku z trzydziestoleciem działalności został wydany Suplement do Almanachu (wydanego z okazji 25-lecia Klubu) z kalendarium działań Klubu w latach 1997 - 2002 i pracami niektórych członków Klubu. Wszystkie fotografie na stronie pochodzą z "Suplementu".


TEKST z SUPLEMENTU
Jest inaczej. Może ciekawiej. Na pewno trudniej. "Niewidzialna ręka rynku" wyciągnęła z klubu bardziej pazernych. Pieniądz. Pieniądz przede wszystkim. Nic za darmo: należy się "za wystawiennictwo", klub nie wszedł w posiadanie praw autorskich. Ze starej gwardii pozostali w klubie nieliczni. Przyszli nowi - młodzi, uzdolnieni, inteligentni. Chcą działać, tworzyć, są "zachłanni na fotografię". Jest inaczej. Świat zdominowała fotografia barwna. Nie ma już ciemni w łazienkach. Dostępny jest doskonały sprzęt, doskonałe materiały, zdjęcia kopiuje się w różnego rodzaju "labach". Co pozostało? Idea taka sama jak dawniej, ciekawość, taka sama pasja. Na ostatnią w roku 2001 wystawę klubową zatytułowaną "W górach ulubionych" prace złożyło 20 autorów, członków klubu. Więc jednak! Środowisko nie umiera. Do klubu garną się fotografujący także z poza Jastrzębia. Ma w sobie klub coś, co przyciąga, scala. Genius loci?
Pisał Jerzy Lewczyński w 1997 roku: "Były takie lata i takie chwile, kiedy w Jastrzębiu Zdroju koncentrowały się najciekawsze wydarzenia artystyczne i spotkania ludzi tworzących polską kulturę i sztukę fotograficzną. A co ważne, u "Niezależnych" można byto mówić otwarcie, i o wszystkim". I jeszcze: "po latach doświadczeń, klęsk i sukcesów trzeba napisać, że rozumienie fotografii jako zjawiska społecznego jest w pełni słuszne. Fotografia bowiem służy nie tylko do oglądania i podziwiania efektownych obrazów, ale dla człowieka współczesnego może stać się rodzajem filozofii i sposobem na życie. Jak u "Niezależnych" w Jastrzębiu Zdroju".
Jest rok 2002. Klub ma już 30 lat. Jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców. Współpracuje z Komisją Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W minionych latach współpracował z środowiskiem fotograficznym Burgas w Bułgarii, z czeskim środowiskiem diaporamowym w Opavie. Już sześciu członków klubu posiada tytuły AFIAP (artysta), jeden EsFIAP (excellence pour services rendus) nadane przez Federation Internationale de I'Art Photographique - Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Trzy osoby posiadają godność członków honorowych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższe w kraju odznaczenia "zasłużony dla fotografii polskiej" (zdfp), troje członków klubu status artysty-członka rzeczywistego Fotoklubu. Dwoje posiada uprawnienia Instruktorów Fotografii Krajoznawczej. Kilku członków klubu zostało uhonorowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaczeniami Zasłużony Działacz Kultury, a przez Polską Federację Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami. Kilku członkom klubu godność członka honorowego nadały: Krakowskie, Lubuskie i Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne.
W minionych pięciu latach klub zorganizował lub był współorganizatorem około 90 wystaw fotografii w dużych, średnich i całkiem małych ośrodkach kultury, także na wsiach i małych miasteczkach. Członkowie klubu wzięli czynny udział w około 25 sympozjach, warsztatach fotograficznych, szkoleniach, plenerach i pokazach fotografii. To naprawdę dużo, zważywszy, że wspomaganie finansowe działalności klubu przez władze Jastrzębia Zdroju, z przyczyn obiektywnych, było raczej skromne.
Ten suplement (1997 - 2002) do Almanachu (1972-1997) Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni" świadczy przede wszystkim o ciągłości istnienia, o ciągłości pracy ludzi rozmiłowanych w fotografii, pracy nie za pieniądze, które nie są wszystkim. Ma świadczyć o środowisku, o tym, że można być, tworzyć i działać, jeżeli się tego naprawdę chce.
W roku trzydziestolecia Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni", z urzędu - jako prezes, i prywatnie - jako fotoamator, pragnę, jak w latach poprzednich, podziękować gorąco wszystkim Osobom i Instytucjom, które współdziałały z klubem, za bezinteresowność, przyjaźń, i wszelkie dobro wyświadczone klubowi. Jerzy Lubczyński - Prezes Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni"

" .. jest niezrozumiałym ewenementem,... działa wbrew logice na jałowym terenie, ... czy to nie zdumiewające?"
Takie opinie słyszeli w 1972 roku twórcy Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni". Od tamtej pory minęło 30 lat. Myślę, że "teren" przestał być jałowy, a klub nadal jest ewenementem - w pozytywnej konotacji - i synonimem wysokiego poziomu artyzmu tworzonego w Jastrzębiu Zdroju.
Dzisiaj nie wyobrażam sobie uroczystości, wystaw (nie tylko fotograficznych), plenerów, otwarć, zamknięć..., słowem - wszelkich wydarzeń kulturalnych bez "Niezależnych". Przez 30 lat zespolili się z krajobrazem tego miasta, zżyli z jego mieszkańcami, utrwalili nasze wspomnienia, wywołują refleksję, zadumę. Powodują też, iż my, jastrzębianie inaczej potrafimy spojrzeć na miasto, w którym żyjemy, na ludzi, którzy nas otaczają, na okolice, naszych codziennych ścieżek nauczyli patrzeć nas swymi oczami, oczami artystów. Pozwalam sobie podziękować za to w imieniu mieszkańców wszystkim członkom Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni".
Z okazji jubileuszu życzę, aby pasja fotografowania oparta się biegowi czasu, a "Niezależni" nadal tworzyli historię naszego Miasta.
Krzysztof Gadowski Wiceprezydent Miasta Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój, grudzień 2001 r.

JASTRZĘBSKI KLUB FOTOGRAFICZNY "NIEZALEŻNI" v Członkowie klubu w latach 1997 - 2001
Henryk Adamczyk
Wiktor Bednarczuk
Ryszard Brawański
Tadeusz Brzozowski
Lucjan Buchalik
Anna Burda
Józef Ćwiek
Bolesław Dymiński
Barbara Englender
Witold Englender
Jarosław Gilga
Andrzej Janik
Ireneusz Jaworski
Ryszard Kieca
Juliusz Kleeberg
Mariusz Korus
Janusz Ligas
Zofia Lubczyńska
Jerzy Lubczyński
Ilona Łuczak-Neugebauer
Maria-Karolina Migurska
Kazimierz Nadolny
Janusz Olszewski
Stanisław Paćkowski
Rafał Placek
Michał Piekarski
Antoni Podeszwa
Piotr Polok
Bartłomiej Rostkowski
Marian Rostkowski
Katarzyna Rutkowska
Tomasz Rytych
Stanisław Sputo
Magdalena Strzałkowska-Englender
Jan Swoboda
Janusz Szczotka
Leszek Szymaniec
Grzegorz Woś
Jerzy Wygoda
Agnieszka Zeh
/Tadeusz Brzozowski zm. 1.III.1999 r./
/Ryszard Kieca zm. 2.XI. 2000 r./

SYMPATYCY
Urszula Babicz
Maria Brawańska
Izabela Florkiewicz-Kapulka
Henryk Jarzyński
Tadeusz Lubański
Małgorzata Parceja
Albina Podeszwa
Bożena Sputo
Anna Szewczyk

powrót
Powrót na okładkę wystaw