"DEBIUTY i POSTDEBIUTY - edycja 2"

sierpień 2003

Z katalogu:
TAK NIEGDYŚ OPOWIADAŁ NIEZAPOMNIANY JAN SUNDERLAND: "... i oto rodzi się zastanowienie. Więcej - objawienie. Niespodziewane, a przecież proste w swej istocie zrozumienie, że fotografia-obraz może być rozmaity: przypadkowy albo uporządkowany, czytelny lub chaotyczny, ekspresyjny albo suchy, interesujący albo nudny, statyczny albo dynamiczny, łagodny bądź drapieżny. Że i treść, i forma mogą być kształtowane przez świadomą wolę fotografującego, że to właśnie nadaje fotografii-obrazowi piętno charakterystyczne dla twórcy, niepowtarzalne. Że im większa wiedza i doświadczenie, tym trafniej wybiera się spośród wielu różnych możliwości tę najbardziej właściwą. ŻE FOTOGRAFIA BYWA SZTUKĄ. Że za jej pośrednictwem można wyrazić swój stosunek do świata, do życia. Praca. Niepowodzenia i zwycięstwa, wreszcie świadomoć celu. Człowiek wrażliwy ulega przeistoczeniu, mądrzeje i subtelnieje. Staje - jak każdy twórca - na wyższym stopniu człowieczeństwa..."
J.L.

Autorzy zdjęć:
Jarosław Gilga
Grzegorz Kajewski
Michał Piekarski
Agnieszka Zeh
Tomasz Zeprzałka

Agnieszka Zeh

Jarosław Gilga

Michał Piekarski

Tomasz Zeprzałka

Grzegorz Kajewski
powrót
Powrót na okładkę wystaw