"DEBIUTY i POSTDEBIUTY - edycja 3"

sierpień 2004

Fotografia oddała bezpośrednio wielkie i poważne usługi sztuce.Olbrzymie rozszerzenie wyobrażeń o stosunkach przedmiotów, niesłychane powiększenie liczby punktów widzenia, które się poszerzyło w pozyskaniu ogromnej swobody kompozycji, w zdobywaniu ogromnego urozmaicenia układu obrazów, ułatwienie w poznaniu i uświadomieniu ruchu - oto są wpływy fotografii na sztukę, które wskazują, że fotografia zamiast narzucić pęta i ograniczyć twórczość, rozerwała je i usunęła, ułatwiając każdej indywidualności zdobycie takiego materiału plastycznego, jakiego ona w tej chwili potrzebuje.
Stanisław Witkiewicz

Człowiek współczesny spotyka się z fotografią co dzień i na każdym kroku...
Różnorodność zastosowań fotografii jest tak wszechstronna, że po prostu nie sposób ich wszystkich wyliczyć. Poczynając od podręcznika w szkole podstawowej, przez wszystkie etapy kształcenia, aż po próg wyuczonego zawodu, fotografia towarzyszy człowiekowi zawsze, pokazując mu to, czego nie da się opisać, opowiedzieć lub zobaczyć bezpośrednio.
Ignacy Płażewski

Autorzy:
Aleksander Bakinowski
Łukasz Grycicha
Maria Karolina Migurska
Marian Miełek
Tomasz Rytych

Marian Miełek

Łukasz Grycicha

Aleksander Bakinowski

Maria Karolina Migurska

Tomasz Rytych
powrót
Powrót na okładkę wystaw