przewróć kartkęWystawy - strona 11. Przewróć kartkę-będzie "Minął czas zamków" Zofii Lubczyńskiej!

Jastrzębski Klub Fotograficzny

"Niezależni"

"Beskidy"

wystawa zbiorowa członków JKF "N"."...Ziemia beskidzka ma w sobie podobieństwo do uśmiechniętej dziewczyny młodej co w nadobnym stroju stoi pod rozkwitłą jabłonką..."
"...Mój Boże, tu jest ślicznie! - szepnął Karlik. A pewnie! - podchwycił Krzystek. A pewnie, bo piękniejszej ziemi nie ma na świecie, bo wtedy, kiedy ją Pan Bóg stwarzał, to się uśmiechał. I dlatego ma w sobie coś z uśmiechu samego Boga!..."

Gustaw Morcinek
BESKIDY - część Karpat ciągnąca się od rzeki Beczwy na zachodzie po rzekę Czeremosz na wschodzie. Należą do północnej, zewnętrznej strefy Karpat, t.zw. strefy Karpat fliszowych, ukształtowanej w czasie orogenezy alpejskiej na przełomie paleogenu i neogenu. Południową ich granicę stanowi Pieniński Pas Skałkowy, północną zapadlisko podkarpackie. Są kośćcem spajającym krystaliczne, wulkaniczne i wapienne części Karpat, stanowią pasmo górskie o szerokości do 50 km ciągnące się na przestrzeni około 600 km zbudowane z osadów fliszowych kredy i paleogenu. Osady te tworzą szereg jednostek tektonicznych nałożonych wzajemnie na siebie i przebiegających równolegle do łańcucha Karpat. Beskid Mały i Beskid Śląski reprezentują najpełniej rozwinięte serie fliszu karpackiego o bardzo skomplikowanej budowie tektonicznej. Na wystawie pokazane są prace ( fotografie ) wykonane w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim.

Jerzy Lubczyński

AUTORZY PRAC :
Ryszard Brawański
Barbara Englender
Witold Englender
Ireneusz Jaworski
Mariusz Korus
Zofia Lubczyńska
Jerzy Lubczyński
Maria-Karolina Migurska
Adam Migurski
Antoni Podeszwa
Tomasz Rytych
Stanisław Sputo
Magdalena Strzałkowska-Englender
Janusz Szczotka

Powrót na okładkę wystaw
powrót