przewróć kartkęWystawy - strona 6. Przewróć kartkę-będą "Fotografie" KKF!

Jastrzębski Klub Fotograficzny

"Niezależni"


Jerzy Wygoda
"Elektrofotografie - Karkonosze'95"


Jerzy Wygoda - Zasłużony dla Fotografii Polskiej, delegat Fundacji "Fotografia dla przyszłości" na obszar Polski Południowo-Wschodniej, członek założyciel Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców, Przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, wykładowca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie, fotograf artysta. Urodził się w 1936 roku w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej od 1962 roku pracą i miejscem zamieszkania związany z Rzeszowem. Fotografuje od 14 roku życia. W latach 1970-1990 był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od roku t980 posiada uprawnienia instruktora fotografii kategorii I nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. W roku 1981 zdał egzaminy mistrzowskie w zawodzie fotografa. W t983 roku ukończył studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie. Zadebiutował w 1977 roku na Konfrontacjach Fotograficznych w Lublinie, gdzie zdobył brązowy medal. Brał udział w wielu wystawach, salonach i konkursach fotograficznych w kraju za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m. in. otrzymał brązowy i srebrny medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych "za twórczość artystyczną w fotografii". Za działalność w ruchu fotograficznym otrzymał odznaki Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych - brązową w 1981 roku, srebrną w 1985 roku i złotą w 1992 roku, Medal 150 - lecia Fotografii w1989 roku, odznakę Zasłużony Działacz Kultury" nadaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w1981 roku oraz Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa i Wydziału Kultury Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

...dzieje się to - ta wystawa w czasach, gdy aparat fotograficzny stał się środkiem zapisu i wypowiedzi równie pospolitym jak długopis, gdy kamery zaczęły fotografować "same" co oznacza poprostu automatyzację nastawiania czasu naświetlania, przysłony, a nawet ostrości. W tych warunkach pytanie "czy umiesz fotografować?" a nawet "czy dobrze fotografujesz?" stało się bez sensu. Ale nadal aktualne pozostaje pytanie "po co to robisz?". Chcemy, chcielibyśmy, by fotografia utrwaliła naszą mądrość, szlachetność, wielkoduszność. Lecz fotografia jest bezlitosna i w sposób równie skuteczny utrwala brzydotę, małość i podłość. I trudno zarzucać ja stronniczość, bo do aksjomatów naszego myślenia należy przekonanie, iż fotografia jest świadectwem prawdy. Temat rzeka - jak świat przekazuje dziś starsze, odchodzące pokolenie w młodsze ręce? Głód, nędza, bezdomność, wojny. I cichy dramat karkonoskich lasów?! Opowie o tym fotografia, jeśli ktoś kiedyś zechce jej posłuchać.

...aparat fotograficzny nie myśli, nie posiada wiedzy, nie tworzy pojęć. Rejestruje to, na co skierowany jest jego obiektyw, we właściwy sobie sposób, obiektywny w granicach konstrukcji i technologii. Ale każda rejestracja związana jest z wyborem wycinka zjawiska, który będzie utrwalony. Sposób zaś "utrwalenia tego wybranego odcinka" zależeć będzie od wybranej technologii - bardzo tradycyjnej albo bardziej nowoczesnej, potęgującej albo niszczącej efekt pracy artysty. Tu gdzieś tędy przebiega granica między dziełem i kiczem, między oryginalnością i naśladownictwem. Jerzy Wygoda wie o tym doskonale. Kserokopiarką nie uśmierca fotografii, wmontowywaniem zdjęć barwnych w monochromatyczne tło nie epatuje widza lecz prowadzi go drogą między grafiką i fotografią opowiadając to, co widział w Karkonoszach.

J.L.WYSTAWY INDYWIDUALNE:
1980 - "Przeworsk w czterech porach roku" - MOK w Przeworsku
1981 - "Impresje przeworskie" - Salon RTF w Rzeszowie
1988 - "Z różnych szuflad" - KMPiK w Rzeszowie
1991 - "Powrót do źródeł" - ODR w Boguchwale
1991 - "Twarze kobiet" - MKK w Przemyślu
1995 - "Rugby" - White Photo Gallery w Przemyślu
1996 - "Elektrofotografie - Karkonosze'95" - Galeria WDK w Rzeszowie
1996 - "Rugby - Galeria "Salonik" w Krośnie
1997 - "Rugby" - Galeria WDK w Rzeszowie
1997 - "Rugby 2" - Galeria STYK-OKO w Warszawie

Powrót na okładkę wystaw
powrót