Jastrzębski Klub Fotograficzny

"Niezależni"


działa nieprzerwanie od 1972 roku.
Jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców. Współpracuje z Komisją Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, także ze środowiskami fotograficznego Krakowa, Zielonej Góry, Poznania, Katowic, Szczecina. Współpracował również w minionych latach ze środowiskiem fotograficznym Burgas w Bułgarii i czeskim środowiskiem diaporamowym w Opavie, a także z wieloma nieistniejącymi już Towarzystwami Fotograficznymi w kraju. Liczy obecnie 30 członków. Sześcioro z nich posiada tytuły AFIAP ( artysta ), jeden EsFIAP ( excellence pour services rendus ) nadane przez Federation Internationale de l'Art Photographique - Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Trzy osoby posiadają godność członków honorowych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców oraz najwyższe odznaczenia Zasłużony dla Fotografii Polskiej, troje członków Klubu posiada status artysty - członka rzeczywistego Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, dwoje uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej. Kilku członków Klubu zostało także uhonorowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki odznaczeniami Zasłużony Działacz Kultury, a przez Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami.
W roku 2000 Klub zorganizował albo był współorganizatorem 25 wystaw, na których zaprezentowano 1585 prac. W Jastrzębiu wystawy były prezentowane w Galerii Epicentrum w Miejskim Ośrodku Kultury, w "Galerii pod Sową" w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w "Domu Zdrojowym" i w Galerii "Ciasna". Wystawy były również prezentowane w Katowicach, Zielonej Górze, Mysłowicach, Łaziskach Górnych, Żorach, Rybniku, także w Pawłowicach i w Wiejskim Domu Kultury w Olzie, a za granicą w Quimper we Francji.
W roku 2001 Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" zorganizował 27 wystaw fotografii w Jastrzębiu Zdroju i przy współpracy z galeriami poza Jastrzębiem, podobnie jak w roku 2000. Z ciekawszych - wystawa prac Henryka Rogozińskiego "W szlachetnej technice gumy" i Jerzego Wygody "Moje miejsca magiczne" w technice przetworzeń komputerowych. Wiodąca wystawa klubowa urządzona jesienią 2001 nosiła tytuł "W górach ulubionych".
Rok 2002 jest rokiem jubileuszowym Klubu - w lutym kończy 30 lat. W tym czasie zorganizował 343 wystawy fotografii w dużych, średnich i całkiem małych ośrodkach kultury w Polsce i za granicą. Członkowie Klubu brali czynny udział w wielu sympozjach, warsztatach fotograficznych, szkoleniach, plenerach i pokazach diaporam. W latach 1972 - 1992 klub był organizatorem Ogólnopolskiego Biennale "Spotkania z Fotografią". W związku z trzydziestoleciem działalności został wydany Suplement do Almanachu (wydanego z okazji 25-lecia Klubu) z kalendarium działań Klubu w latach 1997 - 2002 i pracami niektórych członków Klubu. Klubowa wystawa jubileuszowa ma tytuł "Fotografie wybrane" i jest eksponowana od 19.02 do 15.03. 2002 w Galerii "Epicentrum" Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu.


Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni" zaprasza wszystkich zainteresowanych twórczością fotograficzną na spotkania klubowe w każdy wtorek o godz 18-tej w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 ( tel. 4763151, www.niezalezni.jasnet.pl lub www.niezalezni.prv.pl)
e-mail: niezalezni@wp.pl


WYSTAWY
O nas
Powrót na okładkę
powrót