przewróć kartkęWystawy - strona 24. Przewróć kartkę- wystawa "Bieszczady"

"Intymne zapatrzenia"
Mirosława Kiełkowska

X/XI 2002

Z katalogu:
Mirosława Kiełkowska urodziła się w 1970 roku w Pszczynie. Jej rodzinną miejscowością są Pielgrzymowice. Tam mieszka, tam też uczęszczała do szkoły podstawowej. Studia ukończyła w Krakowie na wydziale farmacji Uniwersytetu Jagielońskiego. Fotografią zainteresowała się dość późno, bo na III roku studiów - od razu stała się ona wielką miłością pani Mirosławy. robione przez siebie prace nasyciła od początku wrażliwością i subtelnością. W jej zdjęciach widać szacunek dla przyrody i fascynację zagadkowością natury. Od 2002 roku jest członkiek Jastrzębskiego Klubu fotograficznego "Niezależni". Pracuje jako farmaceutka, jednocześnie pisze artykuły o ziołolecznictwie do kwartalnika "Kwiaty" ilustrując je swoimi fotografiami.
powrót
Powrót na okładkę wystaw