Jarosław Gilga
"Jesteśmy Mistrzami"

maj 2006 w Galerii "Pod Sową"


"Jesteśmy Mistrzami"
Hausser - Aparat widzi tylko to, co ja widzę. Ale to, co widzi aparat, musi być identyczne z osobą, która pragnie uwiecznić ten właśnie obraz swojej rzeczywistości. Nie istnieje fotografia obiektywna.
Fotografia jest odbiciem indywidualnego postrzegania, umiejętności widzenia, wykorzystującego możliwości kamery, aby uzyskać maksymalne subiektywne odczucia.
Zdjęcia przyciągają uwagę, ponieważ pośredniczą pomiędzy światem, jaki znamy i światem, który został sfotografowany. Za pośrednictwem fotografii jesteśmy zmuszeni do konfrontowania się z ogromną ilością ludzkiego nieszczęścia. Roland Barthes wyraził to stwierdzając, że "przed wynalezieniem fotografii nic nie mogło nas tak przekonująco upewnić, że coś naprawdę istniało, że coś miało miejsce". Groza, jaką niesie zapis fotograficzny, może być do pewnego stopnia przeniesieniem autentycznej grozy utrwalonej sytuacji. Zdjęcia zmuszają nas do kontaktu z cierpieniem, bólem, na który z reguły nie jesteśmy w stanie zareagować. Możemy wzruszyć się lub oburzyć, by w końcowym efekcie zaakceptować poczucie bezradności.
Obcowanie z niepełnosprawnością utrwaloną na zdjęciach, doprowadziło do opatrzenia się z nią, do traktowania jej niemalże jako naturalnej, nieuniknionej i, co najgorsze - odległej. W rezultacie zmusza to do konkluzji, że fotografia społeczna przyczyniła się do uśpienia sumień.
W opozycji do takiego stanowiska znalazła się fotografia Jarka. Jego zdjęcia przekonują o tym, że są potrzebne, bo zmuszają do zastanowienia, a jednocześnie stanowią przestrogę.
Czy dzięki tym fotografiom uda zrzucić się zasłonę obojętności? Czy uda się przerwać grę, którą prowadzi z nami rzeczywistość?
Fotografie same nie są i nie będą dokumentem. To fotograf dokumentuje swoją wrażliwość na cierpienie. Zdjęcia przeistaczają się w swoiste opowiadanie. Można je traktować jako odsłony nieustannego spektaklu, który dzieje się na scenie świata. Wystawa ta to żywy opis zdarzeń i faktów, znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji.
Paweł Janczaruk L.T.F.

Jarosław Gilga
- urodził się w 1967 roku w Wodzisławiu Śląskim.
Mieszka i pracuje w Jastrzębiu Zdroju. Jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 9 im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.
Od 2000 roku związany jest z Jastrzębskim Klubem Fotograficznym "Niezależni", następnie w roku 2002 został wybrany członkiem Rady Klubu, a od pazdziernika 2004 pełni funkcję Prezesa Klubu " Niezależni".
Zamiłowanie do fotografowania odkrył w sobie w latach 80-tych i od tego czasu prawie wcale nie rozstaje się z aparatem fotograficznym. Tematem Jego zdjęć najczęściej jest przyroda, faktura, makrofotografia. Zamiłowanie do przyrody widoczne jest nie tylko na Jego zdjęciach, ale także w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Zdjęcia Jego autorstwa są nie banalne, ponadczasowe, zmuszające odbiorcę do refleksji.
Jest osobą niezwykle konsekwentną, uparcie dążącą do osiągnięcia zamierzonego celu.
Od roku 2004 stale współpracuje z miesięcznikiem ogólnopolskim "Biuletyn Fotograficzny".
W roku 2005 otrzymał srebrną odznakę fotografii krajoznawczej PTTK przyznaną za czynny udział oraz promowanie fotografii krajoznawczej.
Współorganizator I Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej - OFFO Jastrzębie Zdrój 2005

Wystawy zbiorowe:
"Podkarpacie" - 2000r.
"W górach ulubionych" - 2001,2002 r.
"Fotografie wybrane" XXX - lecie JKF "Niezależni" - 2001,2002 r.
"Bieszczady" - 2003 r.
"Debiuty i post debiuty" - 2003 r.
"Krajobraz roku 2003/2004 - Ziemia Lubuska"
"Budownictwo drewniane" - 2004 r.
"Przyroda z bliska" - 2004 r.
"Rybnicki Festiwal Fotografii" - 2004,2005,2006 r.

Wystawy indywidualne:
" Grecja w obiektywie" - 2003 r.
"Moja Hiszpania" - 2004 r.
"Makrofotografia" - 2004 r.
"My..., Wy..., Oni..." - 2005 r.

powrót
Powrót na okładkę wystaw