Jastrzębski Klub Fotograficzny

"Niezależni"

Witold Englender

Oczekiwanie

Przystań


Nagrody i wyróżnienia: I nagr. - 8; II nagr. - 3; III nagr. - 1; wyróżnień ok. 20. Wystawy indywidualne: 8 większość w Jastrzębiu, a także w Krakowie, Wodzisławiu, Burgas (razem ok. 200 zdjęć). Udział w ok. 200 konkursach i wystawach w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne: 1968- "Z szuflady" SAiW Kraków; 1975- "Dziecko" MPiK Jastrzębie; 1979- "Dziecko" Kaktus Jastrzębie; 1986- "Świat dziecka" Jastrzębie i Burgas Bułgaria; 1988- "Dziecko" KMPiK Wodzisław; 1994- "Postoje pamięci" MOK Jastrzębie, powtórzona w latach 2000-2004 w Pawłowicach, Katowicach, Olzie, Gliwicach, Łaziskach, Kartuzach, Przodkowie i in.; 1996- "Jastrzębie" Przedszkole 18 Jastrzębie; 2001 "Kapliczki i krzyże przydrożne" w Olzie; 2002- "Nagrobki z cmentarzy żydowskich Szydłowca, Józefowa i Leska" wyst. towarzysząca sympozjum w Wodzisławiu

Wystawy starej fotografii: 1968- "Z szuflady" SAiW Kraków; 1974- "Stara fotografia- wiek XIX" ZOPAŚT Jastrzębie (wspólnie z Zofią Lubczyńską); 1976- "Fotografia rzemieślnicza na Śląsku z przełomu XIX i XX w." Kaktus Jastrzębie; 1977- "Dziecko w starej fotografii" Kaktus Jastrzębie; 1978- "Mini fotoplastikon- pokaz sterofotogafii XIX w." JKF"N" Jastrzębie; 1979- "Wystawa Urzędowych Zdjęć Wojskowych z okresu I wojny światowej" JKF"N" Jastrzębie; 1980- "II pokaz stereofotografii (1896-1908)" JKF"N" Jastrzębie; 1982- "Najmiłościwiej Nam Panujący Cesarz Franciszek Józef I opiekunem sportu, turystyki i wypoczynku" JKF"N", KMPiK, Biblioteka Miejska Jastrzębie; 1983- "Piękne kobiety przełomu wieku XIX/XX i ci wspaniali mężczyźni w swych twarzowych mundurach" JKF"N", Kaktus, Biblioteka Miejska Jastrzębie; 1984- "Fotografia Polskiej Wsi- Chłopów Polskich" (wyróżnienie) ogólnop. wystawa pod patronatem "Nowej Wsi" Warszawa; 1985- "Urok starej fotografii" JKF"N" Jastrzębie; 1986- "Najmiłościwiej Nam Panujący Cesarz Franciszek Józef I opiekunem sportu, turystyki i wypoczynku" Galeria Związków Twórczych- VI Sympozjum Fotografii Krajoznawczej "Praca i wypoczynek" Opole; 1989- "Portret Przełomu Wieków" JKF"N" KMPiK Jastrzębie; 1989- "150 fot na 150 lat" wystawa zbiorowa JKF"N" KMPiK Jastrzębie; 1994- "Inteligencja w fotografii XIX/XX w." (wyróżnienie) ogólnop. wystawa pod patronatem Polskiego Tow. Historycznego Warszawa; 1997- "Dziecko w fotografii XIX/XX w." JKF"N" MOK, Przedszkole 18 Jastrzębie powtórzona w latach 2000-2004 w Katowicach, Wodzisławiu i in.; 1998- "O tym, co Alicja zobaczyła po drugiej stronie zdjęcia" JKF"N" MOK Jastrzębie (powtórzona w Krośnie, Rzeszowie, Przemyślu, Broniszowie i po połączeniu z "odłoną drugą" w Łaziskach Górnych w 2000 roku); 1998- "Rodzina Śląska w dawnej fotografii" Muzeum Górnośląskie Bytom; 1999- "Reklamowe rewersy starych zdjęć" XII Warsztaty Fotogr. Broniszów; "Reklama na rewersach starych zdjęć, czyli Alicji odsłona druga" Galeria "Ciasna" Jastrzębie; 2000- "Fotografowie Dawnego Chorzowa - Zakład fotograficzny rodziny Tschentsher 1870 - 1930" (wystawa zbiorowa) Chorzów - Muzeum; "Śląska Fotografia Rzemieślnicza XIX/XX w." Galeria "Ciasna" Jastrzębie; "O tym, co Alicja zobaczyła po drugiej stronie zdjęcia" Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych
Pokazy XIX-wiecznych stereofotografii od XII Warsztatów Fotogr. Broniszów;
Jest w trakcie opracowywania internetowej "Galerii Starej Fotografii"

Prowadzi wykłady na Ogólnopolskich Warsztatach Fotograficznych w Broniszowei i Uniwersytecie III Wieku w Jastrzębiu. Jest autorem "Krótkiego przewodnika po zakładach fotograficznych Górnego Śląska od początku fotografii do końca I Wojny Światowej" i felietonów o starej fotografii w prasie fotograficznej.
Można zobaczyć też jego prace z wystawy J.K.F."Niezależni" "Są takie miejsca" i in.

Powrót na okładkę
powrót