przewróć kartkęWystawy - strona 26.

"Fotografie"
Zbigniew Podsiadło


z Sosnowca - członek JKF"N"

luty 2003
Autor znakomitych pejzaży oraz pogłębionych reportaży o proweniencji socjologicznej, twórca dokumentów fotograficznych o wysublimowanej estetyce, a przy tym człowiek niezwykle aktywny, współorganizator i uczestnik pracy znanych grup twórczych opiewających urodę Ziemi Śląskiej oraz dokumentujących odchodzące w przeszłość elementy krajobrazu polskiego.
Zbigniew Podsiadło urodził się w 1955 roku na Ziemi Kieleckiej w Borszowicach na Ponidziu, fotografuje od 1974 roku, obecnie mieszka w Sosnowcu. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczestniczył w pracach kieleckiego środowiska fotograficznego, jego prace były nagradzane na Biennale Krajobrazu Polskiego, a udział w Ogólnopolskich Sympozjach Fotograficznych pn. “Krajobraz” owocował powstaniem nowych cykli fotografii.
Właśnie lata 70 / 80 były okresem najbardziej aktywnej pracy artystycznej. Powstało wiele prac fotograficznych oraz cykli stanowiących poważny dorobek twórczy sosnowieckiego artysty. W ostatnim okresie Zbigniew Podsiadło nadal fotografuje nieodmiennie poruszając tematy ponadczasowe: człowiek i krajobraz, a sporą część energii twórca poświęca porządkowaniu archiwum i utrwalaniu własnego dorobku. Sięgnął do możliwości techniki komputerowej, na nowo odczytuje własne dzieła i przedstawia je w formie wydruków komputerowych. Wyniki swojej pracy zebrał twórca na obecnie prezentowanej przeglądowej wystawie fotografii.
Zaczęło się skromnie, od typowego dla wielu młodzieńczego zafascynowania fotografią. Już w roku 1976 zadebiutował na wystawie fotograficznej pn. “Sandomierz i Ziemia Sandomierska”, otrzymał nagrodę, a sukces zachęcił go do poważnego potraktowania własnych prób. Stwierdził, że przedstawienie świata przy pomocy fotografii jest o wiele piękniejsze i skuteczniejsze niż na przykład opisanie świata prozą czy poezją. Nowoczesny język fotografii ma wymiar uniwersalny i pozwala utrwalić obraz świata w pięknym i autentycznym zapisie. Z czasem przyszły próby określenia własnego ideału doskonałego obrazu fotograficznego. Zbigniew Podsiadło stwierdził, że dobre ideowo i warsztatowo prace lepiej przemówią do widza. Fotografia winna odznaczać się prostotą. Sprzyja temu wygubienie lub zatarcie szczegółów rozpraszających uwagę odbiorcy, a ogólne wrażenie siły i wyrazistości fotografii podkreślane bywa podniesieniem kontrastu fotografii oraz opracowaniem tonalnym odbitki. Ostateczny kształt dzieła autor osiąga w drodze indywidualnych, korekt tonalnych wprowadzonych pod powiększalnikiem. Ograniczenia przyjęte przez artystę wpływają na ujednolicenie wyników. Dzieło twórcy uzyskuje jednorodność przejawiającą się w surowej prostocie i szlachetności czarno-białego obrazu, w którym dominują jasne partie głównego motywu umieszczonego na ciemniejszym tle.
Nadrzędnym celem artysty jest skonstruowanie obrazu estetycznego. Temu celowi podporządkował wszystkie działania. Bodaj najważniejszym elementem jest wybór tematu. Zbigniew Podsiadło przeżywa spotkanie z krajobrazem i zapamiętuje go. Fotografie zapisują obraz płynący “z wnętrza” artysty utożsamiającego się z Ziemią Śląską, ale również dostrzegającego urodę innych regionów Polski, a także zafascynowanego charakterystycznymi typami ludzi z różnych, najczęściej małych miejscowości. Niekiedy są to pejzaże przyrodnicze a często krajobrazy poprzemysłowe i urbanistyczne z terenu Śląska. Ważne miejsce w kompozycji obrazu zajmuje człowiek niekiedy umieszczany centralnie, a niekiedy asymetrycznie, co umożliwia narysowanie wnętrza krajobrazu opisującego środowisko życia człowieka.
Twórczość fotograficzna Zbigniewa Podsiadło rozwijała się w okresie przełomu w polskiej fotografii. Po okresie niemal całkowitego upadku temat krajobrazowy przeżywał renesans spowodowany działalnością Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w całym kraju powstawały grupy artystyczne, a nawet środowiska zajmujące się tematem pejzażowym, co stworzyło podwaliny pod rozwój współczesnej fotografii pejzażowej w Polsce. Również fotografia na Śląsku przeżywała złoty okres. W kraju głośne były osiągnięcia grup artystycznych związanych z Ziemią Śląską: KRON, HARD, a również Grupa Artystyczna Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym czasie Zbigniew Podsiadło był współuczestnikiem kształtowania się programu estetycznego śląskiej fotografii tych lat.
Praca licznych grup artystycznych w latach 70 - 80 tych przygotowała podwaliny pod rozwój współczesnej fotografii krajobrazowej. Bez wymienionych wcześniej osiągnięć i doświadczeń nie byłoby „Polskiej fotografii lat dziewięćdziesiątych”, o czym niekiedy zapominają krytycy i teoretycy fotografii.
Twórczość fotograficzna Zbigniewa Podsiadło podzieliła los wielu polskich dzieł fotograficznych powstających w okresie panowania różnych awangard. Prace skromnych fotografów i ich osiągnięcia są zapomniane i niedoceniane, a ich działalność ulega zatarciu. I rzecz charakterystyczna - fotografowie muszą sami promować swoje dokonania.
Przedstawioną wystawę gorąco polecam i zachęcam do wniknięcia w niepowtarzalny nastrój tych pejzaży nieodległych w czasie i przestrzeni.
Paweł Pierściński
Zbigniew Podsiadło
ur. 1955r. fotografuje od 1974r.
Uczestniczył w ponad 100 ogólnopolskich wystawach fotograficznych. Jest wielokrotnym laureatem ważniejszych polskich nagród w dziedzinie fotografii, w tym:
Medale i dyplomy ZPAF (Związek Polskich Artystów Fotografików)
Medale i dyplomy PFSF (Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych)
Medal 150-lecia Fotografii
Złota odznaka Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych
Liczne sukcesy na światowych salonach
Srebrny medal - FIAP Zagrzeb 1977r.
Brązowy medal - Singapur 1977r. Wyróżnienie - Rio de Janeiro 1978r.
Srebrny medal - Budapeszt 1978r.
Brązowy medal - Moskwa 1979r.
Druga nagroda - San Francisco 1981 r.
Dyplom honorowy - Chiny 1979r.
i wystawach artystycznych, między innymi:
Brązowy medal - Berlin 1985r., oraz wiele innych...
Około 50 prac i cykli tematycznych autora zostało zakupionych do Polskiej Fototeki Narodowej.
Jego zdjęcia publikowane były w wielu fachowych magazynach artystycznych, między innymi:
"FOTO" - Polska; "Fotografia" - Polska; "PHOTOGRAPHY" - USA; "Hungaria Foto" - Węgry; "FOTO CINE EXPERT" - Szwajcaria; "PHOTOCOMMUNICATION" - Austria; "Sowietskoje Foto" - Rosja; "Arte Fotografica"- Hiszpania; "Photography Year Book" - Anglia
Jest autorem pięciu wystaw indywidualnych:
- Fotografia (1977r.);
- Etiuda Śląska (1979r.);
- Cykle fotograficzne (1984r.);
- Akt i portret (1985r.);
- Polska prowincja (1986r.)

www.photman.prv.pl zpodsiadlo@poczta.onet.pl
powrót
Powrót na okładkę wystaw