"Mistrzowie Polskiego Pejzażu"
wystawa Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski

maj 2003


plakatHartwigWołkowZ KATALOGU:
Polska Fotografia Krajobrazowa roku 2000 stanowi mozaikę różnych prądów, kierunków i nurtów estetycznych, które współżyją ze sobą, uzupełniają się i bywają wykorzystywane przez mistrzów kamery. Rozwój i charakter fotografii krajobrazowej od lat wyznacza przemiany estetyk fotograficznych w Polsce. Album "Mistrzowie polskiego pejzażu" ukazuje wybranych autorów i wyselekcjonowane prace. Naszym zdaniem jest to grupa reprezentatywna, a dzieła sprawdzone. Fotografie pojawiały się na wystawach, konkursach raz w wydawnictwach, i od lat stanowią przykłady modelowe. Funkcjonujące społecznie wzorce utrwaliły obraz naszego kraju w publikacjach prasowych i albumowych, w kinie i telewizji, co ukształtowało pokoleniowy obraz ojczyzny.
Jerzy Piątek Paweł Pierściński Wiesław Turno
* * *
Krajobraz w dziejach polskiej fotografii artystycznej wiąże się z krajoznawstwem. Termin ten, obejmujący wszystkie elementy opisania kraju, utrwalony został w historii i kulturze kraju i w specyficzny sposób zaciążył nad historią fotografii polskiej. Rozważania dotyczące tematu krajoznawczego w całości odnoszą się do krajobrazu, który w praktyce fotografii artystycznej wyznaczał główne osiągnięcia naszych mistrzów kamery i jawi się najpiękniejszą kartą w tradycji polskiej fotografii artystycznej. Obecnie nie doceniamy wagi tematu krajoznawczego w dziejach fotografii artystycznej, całkowicie zapominamy o istnieniu tego, utrwalonego w historii i tradycji kulturalnej, ruchu polskich patriotów, a nawet więcej, całkowicie pomijamy ten problem w rozważaniach dotyczących fotografii współczesnej. W wyniku "odcięcia korzeni" otrzymujemy obraz dziejów fotografii jako serię działań nie powiązanych ze sobą, zawieszonych w próżni, a więc sztucznych i nieprawdziwych. A przecież wystarczy przypomnieć źródła, aby wyjaśnić rozwój fotografii polskiej, prześledzić jej uwarunkowania oraz kierunki rozwoju, odmienne od innych krajów, własne, niepowtarzalne, bo ukształtowane w odrębnych warunkach historyczno-geograficznych. Po uwzględnieniu źródeł, w innym świetle jawi się temat krajoznawczy w polskiej fotografii. Nie jako "produkcja obrazków" i pseudo-malarskiej galanterii fotograficznej (model jakże często lansowany przez krytyków), lecz jako czuły barometr nastrojów patriotycznych mieszkańców tej ziemi, wyraz uczuć artystów wielbiących piękno ojczyzny oraz jako proces współtworzenia krajobrazu pokoleniowego.
Paweł Pierściński
Polska Fotografia Krajobrazowa Zarys monograficzny (fragment) Album - Almanach "Mistrzowie polskiego pejzażu", ZPAF, Kielce 2000


Autorzy prac:
Ewa Andrzejewska, Jerzy Baranowski, Przemysław Barański, Robert Baś, Andrzej Baturo, Inez Baturo, Jan Berdak, Wojciech Beszterda, Agnieszka i Włodzimierz Bilińscy, Zdzisław Błażejczyk, Grzegorz Bojanowski, Andrzej Borys, Andrzej Brzeziński, Janusz Buczkowski, Tadeusz Budziński, Adam Bujak, Jakub Byrczek, Waldemar Bzura, Michał Cała, Tadeusz Chmielewski, Anna Chojnacka, Jerzy Chojnacki, Marian Curzydło, Janusz Czarnecki, Marek Czarnecki, Ryszard Czerwiński, Marek Dolecki, Leszek Dziedzic, Ireneusz Dziugieł, Zygmunt Ficek, Edmund Fladrzyński, Irena Gałuszka, Marek Gerstman, Tomasz Gębuś, Jerzy Giergielewicz, Wojciech Gil, Beata Gralewska, Marek Grausz, Adam Gryczyński, Edward Hartwig, Krzysztof Hejke, Kazimierz Helebrandt, Janusz Hereźniak, Krzysztof Jabłoński, Tadeusz Jakubik, Waldemar Jama, Sławomir Jodłowski, Helena i Bolesław Jurkowie, Krzysztof Kamiński, Jerzy Kamoda, Ryszard Karczmarski, Grzegorz i Tomasz Kłosowscy, Michał Kokot, Jarosław Korbiński, Tadeusz Kowalski, Ryszard Kozłowski, Andrzej Krynicki, Marek Krzemień, Adam Krzykwa, Czesław Kuchta, Dariusz Kwiatkowski, Jerzy Lewczyński, Wiesław Lipiec, Andrzej Łada, Zbigniew Łagocki, Wiesław Maciejewski, Jan Magierski, Jerzy Malinowski, Włodzimierz Małek, Aleksandra Mańczak, Paweł Marczakowski, Stanisław Markowski, Jerzy Mąkowski, Ryszard Meksiak, Janusz Michalik, Janusz Mielczarek, Stanisław Momot, Janusz Moniatowicz, Grażyna Niezgoda, Janusz Nowacki, Andrzej Olichwier, Tomasz Olszewski, Stanisław Orłowski, Marek Ostrowski, Waldemar Panów, Andrzej Pęczalski, Krzysztof Pęczalski, Leszek Pękalski, Jerzy Piątek, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Halina Płuciennik, Konrad Pollesch, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Pruszkowski, Grzegorz Przyborek, Piotr Pukos, Jerzy Riegel, Henryk Rogoziński, Andrzej Różycki, Leszek Sawicki, Piotr Sawicki, Jan Spałwan, Bolesław Stachow, Maciej Stobierski, Tadeusz Sumiński, Rafał Szopa, Władysław Szulc, Maria Szuwalska, Andrzej Ślusarczyk, Zygmunt Świątek, Artur Tabor, Taida Tarabuła, Wiesław Turno, Karol Walaszczyk, Jan Walencik, Zdzisław Walter, Jerzy Wardak, Witold Węgrzyn, Mieczysław Wieliczko, Mieczysław Wielomski, Andrzej Wierzbieniec, Mirosław Wiśniewski, Jan Włodarczyk, Stefan Wojnecki, Wiktor Wołkow, Stanisław Woś, Jerzy Wygoda, Piotr Wypych, Wojciech Zawadzki, Wiesław Zieliński, Ryszard Ziemak, Feliks Zwierzchowski, Jan Zych

powrót
Powrót na okładkę wystaw


powrót
Powrót na okładkę