Postacie

powrót »
Czesław Kopczyński
Ur. 20 VII 1939 w Moniatyczach, woj. lubelskie. W 1963-96 zatrudniony w KWK „Jastrzębie”. Członek „S” od 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W 1980 i 14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK „Jastrzębie”. Od 1982 zaangażowanie się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii NMP MK w Jastrzębiu: kolporter i informator podziemnej gazety „OŚĆ”, współpraca ze środowiskiem Regionalnej Komisji Wykonawczej w Jastrzębiu. W 1983 współzałożyciel PTTK „Pielgrzym” (przykrywka działalności solidarnościowej) przy parafii NMP MK w Jastrzębiu, w 1986-88 skarbnik, 1988-91 prezes PTTK „Pielgrzym”. W VIII 1988 w czasie strajków w Jastrzębiu członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego „S”. Od 1989 ponownie członek KZ NSZZ „S” w KWK „Jastrzębie”, członek władz Komitetu Obywatelskiego w Jastrzębiu, od 1990-91 przewodniczący KO. W 1997-99 członek AWS Obecnie okazjonalny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii NMP MK w Jastrzębiu. Od 1996 na emeryturze.

Aut: Kapłon Waldemar