Postacie

powrót »
Edward Jarek
Ur. 26 VIII 1953 w Prudniku. 1979 – 89 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. 1977 – 80 członek PZPR. 1979 – 80 członek ZZ Górników. 28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. W NSZZ „S” od IX 1980.
14 – 15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, po pacyfikacji kopalni otrzymuje zakaz opuszczania Raciborza.
1983-89 kolporter prasy i książek m.in. „Górnik Polski”, „Młoda Polska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Jastrzębskie”, W. Suworow „Akwarium”, ulotek, znaczków; kolportaż na terenie KWK Manifest Lipcowy , wśród pracowników zakładów pracy Raciborza, Jastrzębia, KWK Anna w Pszowie.
W 1986 współautor listu protestacyjnego (z Januszem Małkiem i Aleksandrem Małyszem) do gen. W. Jaruzelskiego, wobec warunków politycznych w Polsce i arogancji władzy.
Przed 1 XI 1987 współorganizator akcji umieszczenia na cmentarzu w Raciborzu przy ul Ocickiej pamiątkowej tablicy Ku Czci Polskich Patriotów Poległych z rąk władzy ludowej (m.in. z J. Małkiem, Janem Golcem, Lucjanem Gąsiorowskim i rzeźbiarzem A. Małyszem).
1986 – 89 członek KPN, od 1987 zastępca szefa ROW KPN, od 1988 p.o. szefa Rejonu; wiosną 1989 delegat na III Kongres KPN w Warszawie.
Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w KWK Manifest Lipcowy (wniosek do Sądu Wojewódzkiego o rejestrację „S” złożony 06.06.1988). 3 V 1988 zatrzymany podczas manifestacji w Katowicach. Na początku maja 1988 uczestniczy w spotkaniu Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy KWK Manifest Lipcowy w Domu Katechetycznym przy parafii NMP Matki Kościoła, podczas którego ustalono termin strajku na 8 V (później zmieniony na 15 V); 15 V wspólnie z Janem Golcem podejmują nieudaną próbę organizacji strajku w kopalni na poziomie 580, zmuszeni do jej opuszczenia przez straż i ORMO ukrywają się w kościele NMP MK, nast. organizują akcję ulotkową . 9 VI 1988 zatrzymany (m.in. z Janem Golcem i Andrzejem Kornakiem) przed kopalnią podczas rozdawania ulotek informujących o powstaniu Komitetu Założycielskiego „S” w Manifeście Lipcowym; 22 VI 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. W VI 1988 wspólnie z J. Golcem uczestnik akcji na rzecz uwolnienia działacz PPS - RD i Józefa Piniora we Wrocławiu. 15 VIII – 3 IX 1988 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. Od 28 VIII 1988 przewodniczący jawnej TKZ „S” Manifestu Lipcowego, po kilku tygodniach rezygnuje . Po strajku przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 17 X 1988 podczas kolportażu biuletynu „Informator Solidarności” przed Fabryką Kotłów RAFAKO w Raciborzu zatrzymany (razem z Janem Golcem) i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Raciborzu na 3 miesiące aresztu; wskutek interwencji mjr. Dobrzańskiego z KW MO z Katowic wyrok zmieniono na karę grzywny. 12-17 XI 1988 uczestnik głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
1988-89 wielokrotnie zatrzymywany przez MO (2-3 razy w tygodniu); kilkakrotnie karany przez Kolegium ds. Wykroczeń za kolportaż nielegalnych wydawnictw w Raciborzu i Jastrzębiu; rewizje w domu. 24 – 27 II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 25 VIII 1989 z rodziną emigruje do Australii. 1989 – 2006 zatrudniony w różnych firmach prywatnych, od 2006 w firmie DATA TECH w Sydney. Od 2007 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii.
Oprac. Halina Żwirska