Postacie

powrót »
Edward Wolny
Ur.06.02.1948r. w Katowicach. 72-95 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy (ob. Zofiówka). Od 95 na emeryturze. W Związku od 1980 do obecnie. 28.08.-03.09. 1980r. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 13.12.-15.12.1981r. uczestnik strajku i pacyfikacji tamże. W stanie wojennym organizator składek pieniężnych dla rodzin internowanych i aresztowanych działaczy „S”. 1981-88 kolporter ulotek i pism bezdebitowych (OŚĆ, RIS, Manifeściak) głównie na terenie kopalni. Współpracuje z Stanisławem Koskiem, Henrykiem Ochnio, Czesławem Bizoniem, Kazimierzem Włodarkiem, Józefem Pleszakiem. 82-88 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju. W tym samym czasie bierze udział w delegacjach górników w wyjazdach rocznicowych (Poznań, Gdynia) oraz pielgrzymkach Ludzi Świata Pracy w Częstochowie. 86-88 członek TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK M. L. 86-89 drukarz i kolporter Manifeściaka i Śleperka. Współpracuje m.in. z Stanisławą Krauz, Elżbietą Baradziej i S. Koskiem. 15.08.-03.88r. uczestnik strajku i członek ZKS w KWK M.L. Po strajku członek TKZ „S” w KWK M.L. Po wyborach przewodniczący oddziałowy (GPR-3) „S”. 1988 (grudzień) bierze udział wraz z Danutą Skorenko i Czesławem Bizoniem w akcji dostarczenia papieru i materiałów drukarskich do Jastrzębia z Dąbrowy Górniczej i Piekar. 88-89 zaangażowany w działania KO i akcję wyborczą (ulotki i plakatowanie). Jego działalność czynnie wspiera żona Maria, która m.in. podczas strajków w 1988r. wraz z córką Justyną oraz Krystyną Kosek i Barbarą Bożek organizują pomoc żywnościową i kurierską. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (kolejno w latach – 78,83,89). Odznaczeniem „Serce Solidarności” (99).