Postacie

powrót »
Henryk Nejman
Ur.11.01.1934 r. w Jeziorkach k.Piły, zm. 4.X.1993 r. w Jastrzębiu Zdroju. W Związku od 1980-93. 1963-82 pracownik KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju. Od 1982 na rencie. 27.08.80-03.09.80 współorganizator i wiceprzew. KS w KWK „Jastrzębie”. Członek prezydium KZ.NSZZ”S” w KWK „Jastrzębie”. 13.12.81-03.12.82 internowany. Przebywał w Szerokiej, Uhercach, Kokotku, Załężu, Łupkowie.
Zwolniony z pracy, po wyjściu z internowania ze względu na stan zdrowia przechodzi na rentę. 18.08.88-28.08.88 doradza podczas strajku w KWK ”Jastrzębie”. 24.02.02.-26.02.1989r. delegat na II Zgromadzenie Delegatów NSZZ "S" Regionu Śląsko–Dąbrowskiego w Ustroniu. 1976 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 1999 odznaczony Sercem Solidarności.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.