Postacie

powrót »
Jarosław Sienkiewicz
Ur. 28 stycznia 1950 w Wilnie. Zm. 24 października 1992. W 1974 absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie wydział ekonomii, w 1983 ukończył studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych w Wyższej Szkole Nauk Politycznych przy KC PZPR. W l. 1969-1973 zatrudniony w przedsiębiorstwie „Polkabel” w Krakowie. W l. 1974-1975 pracownik KWK „Borynia”, w l. 1975-1978 KWK „Świerklany”, w l. 1978-1984 ponownie KWK „Borynia”. W l. 1984-1991 zatrudniony w KWK „Krupiński”. Od 1991 rencista. Od 1970 członek PZPR. 28 sierpnia wybrany przez załogę przedstawicielem KWK „Borynia” w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym z siedzibą w KWK „Manifest Lipcowy”, następnie przewodniczący MKS. Sygnatariusz porozumień podpisanych 3 września w Jastrzębiu. Od 3 września 1980 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu. W listopadzie 1980 wchodzi w skład Komisji Porozumiewawczej oraz Zespołu ds. Opracowania Projektu Ustawy o Związkach Zawodowych. 8 stycznia 1981 na skutek wysuwanych oskarżeń o działalność na szkodę związku i współpracę z władzami rezygnuje z funkcji przewodniczącego. W styczniu 1981 inicjator nieudanej próby powołania do życia niezależnego od KKP związku górników „Gwarek”. W 1982 wchodzi w skład grupy założycielskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON). W listopadzie 1982 decyzją prezesa Rady Ministrów wchodzi w skład Komisji ds. Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych. W maju 1983 delegat na I Kongres PRON. W l. 1985-1986 lektor w KW PZPR w Katowicach. W 1987 członek Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego WRN w Katowicach. W l. 1988-1990 radny WRN w Katowicach.

Źródło: "http://www.encyklopedia-solidarności”