Postacie

powrót »
Ks. Antoni Łatko
Ur.12.07.30r.w Chwałowicach, zm. 27.06.08r. Absolwent Śląskiego Seminarium Duchownego (Teologia) UJ w Krakowie. Święcenia diakonatu oraz prezbiteriatu w Katowicach (56). 1978-95 proboszcz w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szerokiej. Podczas strajków w 1980 wraz z ks. wikariuszem Januszem Kwapiszewskim odprawia Msze Św w KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju. W 1981 obejmuje funkcję diecezjalnego duszpasterza Zakładów Karnych. Podobnie w trakcie strajku 13.12.-18.12.81r. w KWK Borynia wraz ks. J. Kwapiszewskim oraz ks. Piotrem Płonką odprawia Msze św. spowiada, wspiera strajkujących w KWK Borynia. W stanie wojennym sprawuje opiekę nad internowanymi, przebywającymi w ZK w Szerokiej w Jastrzębiu Zdroju (300 osób internowanych) odprawia Msze, organizuje pomoc materialną, pomaga w kontaktach rodzinnych. Współpracuje z Mają Komorowską z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Internowanym (gości u siebie min. prof. Kukułowicza z PKPI). Nieprzerwanie w tym okresie udziela duchowego i materialnego wsparcia represjonowanym działaczom „S”. Współpracuje m.in. z ks. Antonim Stychem. Od 1956 gromadzi dzwonki darowane mu przez uczniów religii i parafian. Twórca muzeum dzwonków (ok. 3tys. eksponatów) w Jastrzebiu-Szeroka. Autor książki „Dzwon Zygmunta” (98) oraz „Święci i Błogosławieni” (02). Inicjator obchodów 700-lecia Szerokiej (80).W nocy 20/21 czerwca 91r. ciężko pobity podczas napadu na probostwo (otrzymał 13 ciosów w głowę). Jego uzdrowienie przypisywane jest wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego. Akta sprawy księdza Łatki włączono do jego procesu beatyfikacyjnego.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: