Postacie

powrót »
Lech Osiak
Ur. 25 czerwca 1954 w Zamościu.
Od 1974-80 zatrudniony kolejno: w KWK „Wujek”, KWK „Anna” i KWK „Zofiówka”.
Od 28 sierpnia 1980 członek KS KWK „Manifest Lipcowy” następnie od 29 sierpnia w składzie MKS. Po 13 grudnia uczestnik strajku w KWK „Manifest Lipcowy” (13-15 grudnia 1981). 16 grudnia 1981 współzałożyciel Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu oraz lokalnego biuletynu „KOS”. Aresztowany 12 kwietnia 1985, skazany na dwa lata więzienia; Sąd Wojewódzki w Katowicach wyrok zmniejszył do 1 roku i 4 miesięcy. Zwolniony w sierpniu 1986, powraca do pracy w strukturach konspiracyjnych KOS-a. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy gdzie reprezentuje środowiska KOS-a. Jawny przedstawiciel „SW” i osoba odpowiedzialna za emisję audycji radia „SW”. W sierpniu 1988 rzecznik prasowy strajkujących w KWK „Manifest Lipcowy”.
W lutym 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 12.12.2009 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żródło : Encyklopedia Solidarności
Przeczytaj relacje: