Postacie

powrót »
Michał Luty
Ur. 27 września 1951 w Pionkach. Od 1980 członek „S”. W l. 1980-1981 członek KZ w IPTiF. W 1981 oddelegowany do ZR NSZZ „S”, organizator „Wszechnicy Górnośląskiej”. Internowany w lutym 1982, osadzony w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Grodkowie. Zwolniony w sierpniu 1982. W l. 1982-1983 współpracownik RKW oraz „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. W 1983 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gliwicach. Zatrzymany w grudniu 1983 i osadzony w AŚ w Katowicach. Wyrok w marcu 1985 - 3 lata. Po rozprawie zwolniony na mocy amnestii. W 1986 laureat nagrody POLCUL FUNDATION za działalność na rzecz kultury i wolności. W l. 1986-1988 członek Tymczasowej Rady Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. W l. 1988-1989 wiceprzewodniczący RKW NSZZ „S”. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. 1988 podczas strajków sierpniowych w Jastrzębiu Zdroju doradca MKS, przebywa wśród strajkujących w KWK Manifest Lipcowy (ob. Zofiówka). W lutym 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W l. 1989-1990 członek ZR NSZZ „S”. W 1990 współzałożyciel ROAD w województwie katowickim. W 1991 członek Prezydium Rady Krajowej ROAD. W l. 1993-1994 wiceprzewodniczący Rady Regionalnej UD i od 1996 UW. W l. 1998-2000 radny Katowic i przewodniczący Klubu Radnych UW. W l. 1999-2000 przewodniczący Koła UW w Katowicach. W l. 2000-2002 oraz ponownie od 2006 roku wiceprezydent Katowic. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (03.09.09)
Źródło: Encyklopedia Solidarności.