Postacie

powrót »
Rajmund Napierała
Ur.29.07.1938r. w Poznaniu. 60-80 zatrudniony w KWK 1 Maj w Wodzisławiu. 80-83 na rencie. Od 1983 na emeryturze. W Związku 1980-88. 1976 współorganizator pomocy (zbiórki pieniężne) dla represjonowanych uczestników wydarzeń w Radomiu. Współpracuje z Edwardem Szczygłem i Spandelsem. 1980 (sierpień/wrzesień) członek KS w KWK 1 Maj w Wodzisławiu Śląskim. 1981 (grudzień) uczestnik strajku w charakterze doradcy i osoby wspomagającej w KWK 1 Maj. 81-86 uczestnik spotkań w salkach katechetycznych przy Kościele „na górce”m.in. z K. Świtoniem, T. Jedynakiem, H. Sienkiewiczem. Kolporter ulotek i pism bezdebitowych m.in. OŚĆ, RIS. Współpracuje m.in. z Waldemarem Kapłonem, Wiesławem Grosem. 82-88 uczestnik Mszy za Ojczyznę i pielgrzymek (Warszawa, Częstochowa). 86 zatrzymany (kilku godzinne przesłuchanie) w KMMO w Jastrzębiu Zdroju. 84 przewodniczący Koła nr.1 Oddz. Rejonowego Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów w Jastrzębiu Zdroju. 03 przewodniczący Oddz. Rejonowego PZRiI w Jastrzębiu Zdroju.

Opracował: Andrzej Kamiński.