Postacie

powrót »
Stanisław Łukasik
Ur. 18.04.52 w Jawiszowicach (woj. małopolskie). 1973-1997 - zatrudniony w KWK „XXX-lecia PRL" (obecnie KWK "Pniówek") w Jastrzębiu Zdroju. 1980–2000 - NSZZ "Solidarność".
29.08.80–03.09.80 członek KS w KWK „XXX-lecia PRL" odpowiedzialny za ochronę kopalni. 13.12.81–15.12.81 członek KS w KWK „XXX- lecia PRL".
09.01- 23.02.82 internowany (w areszcie na ul. Mikołowskiej w Katowicach). 23.02.82 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazany na rok i 3 miesiące więzienia (w zawieszeniu na 4 lata), pozbawienie praw publicznych na rok oraz 3 tys. zł grzywny. Od 1997 r. emeryt.

Opracownie: Wioleta Osiak i Andrzej Kamiński, w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.