Postacie

powrót »
Stanisław Haśkiewicz
urodzony 15.09.1955 w Oleśnicy. 80-88 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. W Związku 1980-88.
1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 0d samego początku do 81. wzywany do KMMO W Jastrzębiu Zdroju (pokój 110) i nakłaniany do podjęcia współpracy (wykorzystywano przy tym jego ambicje sportowe- był uznanym kolarzem, proponowano zwrot paszportu, wyjazd do rodziny na zachód). 13-15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy. W wyniku doznanych urazów, hospitalizowany w Szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. W okresie 1981-88 okazjonalnie kolportuje ulotki, pisma bezdebitowe min. OŚĆ,RIS, pisma SW. Współpracuje z Tajną Strukturą przy Manifeście Lipcowym m.in. z Alojzym Pietrzykiem. 1988 uczestnik strajku w Manifeście Lipcowym. 2004 ustanowił rekord świata – przepłynął 2680 m w wodzie o temperaturze 3stopni przy 8 stopniach tem. powietrza.