Postacie

powrót »
Stanisław Wawryka
Ur.22.03.51r. W 1975 Kończy k. Krakowa. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (75). 1976-do obecnie pracuje w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju (ob. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr.2). W Związku od 1980-do obecnie. W okresie studiów członek Duszpasterstwa Akademickiego. Inwigilowany przez SB (donosił na niego kolega ze studiów Zdzisław Hyłka). W wyniku donosów ma trudności z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów. 1980(wrzesień) organizator i przewodniczący ZKR (Zakładowa Komisja Robotnicza) w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju. Współpracuje z Władysławem Dzikiem, Andrzejem Wójcickim. Po wyborach przewodniczący KZ „S” tamże. 1981 (grudzień) operuje postrzelonych górników w KWK Manifest Lipcowy. Pomimo ostrzeżeń SB, zachowuje jedną z kul wydobytą z ciała rannego górnika. W stanie wojennym współorganizator pomocy internowanym w Szerokiej (symulowanie choroby) podczas ich pobytu w szpitalu. Podobnie pomaga działaczom jastrzębskiej „S” (zwolnienia lekarskie). 81(grudzień)-82(luty) współredaktor i kolporter Gońca Jastrzębskiego. Współpracuje z Zbigniewem Jaskólskim, Jurkiem Prusiem, Andrzejem Jaroszem. 84-88 związany z podziemnym pismem OŚĆ (autor tekstów i kolporter). W tym samym okresie rozprowadza pisma bezdebitowe i książki wydawane m.in. przez „Nową” (Akwarium, Dolina Issy). Współpracuje m.in. z Romualdem Bożko, Tadeuszem Jedynakiem i Bogdanem Chorążyczewskim. 85 podczas konkursu na ordynatora oddziału zostaje poinformowany, że SB nie dopuści do jego awansu. W 1989 inicjuje wraz z dr. Stanisławem Szewczykiem zorganizowanie Związku „S” (przewodniczącą zostaje Danuta Gryt)w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju. Sam zostaje zwykłym członkiem „S”.Odznaczony Złotym Medalem Regionu Ślasko-Dąbrowskiego. Obecnie ordynator Oddziału Urologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.

Opracował : Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności
realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.