Postacie

powrót »
Tadeusz Jedynak
Ps. Piotr, Janusz, ur. 16 kwietnia 1949 w Niesadnej, woj. Warszawskie. Zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju (1974-81).
Uczestnik strajków sierpniowych 1980, wiceprzewodniczący MKS w Jastrzębiu, sygnatariusz porozumień jastrzębskich. Od września 1980 do marca 1981 w komisji mieszanej zajmującej się problemami Śląska i górnictwa. Jeden z twórców i redaktorów „Naszej Solidarności” Biuletynu Informacyjnego MKR NSZZ „S” Jastrzębie. Od 12 lutego 1981 w Tymczasowym Prezydium KKP NSZZ ”S”, a od 22 lutego 1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „S” Śląska i Zagłębia powstałego z połączenia MKZ Bytom i MKR Jastrzębie. Od lipca w ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. Podczas I KZD NSZZ „S” wybrany do KK. 13 grudnia internowany (w Łupkowie – wydaje pismo więzionych „Nasza Krata”). Uczestnik głodówek i innych akcji protestacyjnych. Zwolniony 24 grudnia 1982, w czerwcu 1983 schodzi do podziemia, gdzie pełni funkcję przewodniczącego RKW NSZZ „S” R. Śląsko-Dąbrowskiego, członek TKK NSZZ „S”. Aresztowany w Warszawie 17 czerwca 1985, wychodzi na mocy amnestii 11 września 1986. We wrześniu 1986 wchodzi w skład jawnej TR„S”, a 7 października TR ”S”( Tymczasowa Rada ) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany na grzywny przez Kolegium d/s. Wykroczeń. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W lipcu 1988 wyjeżdża do Australii; na wieść o wybuchu strajków powraca do Jastrzębia i przedostaje się na teren strajkującej KWK „Manifest Lipcowy”. W lutym 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Od 1990 członek KK NSZZ „S”, a od 1991 członek Prezydium KK NSZZ „S”. 1991-93 poseł z listy „S”, 1993-97 poseł z listy UP. 1998-99 zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji, 1999-2000 w Totalizatorze Sportowym, 2001-02 PZU Życie. Od 2003 pomaga żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od 2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Para olimpijskiego. Pełnomocnik organizacji Friends of Poland z siedzibą w Londynie zajmującej się pomocą dla Polaków na wschodzie. W 1988 odznaczony przez Prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

Źródło: Encyklopedia Solidarności.
Przeczytaj relacje: