Postacie

powrót »
Teodor Dziendziel
Ur.15.08.1941r. w Chybiu. 1960-1986 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Jastrzębiu Zdroju. Od 1986 na emeryturze. W Związku 1980-1981. 28.08.-03.09.1980 uczestnik strajku (grupa pracowników PRG) w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju. 13.12-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Jastrzębie. 15.12.1981 zatrzymany podczas pacyfikacji kopalni przewieziony do KM MO w Chorzowie (48 godz.). 17.12.1981-16.01.1982 internowany w Strzelcach Opolskich. 15.12.1981 zwolniony z pracy. Przywrócony po wyjściu z internowania.

Opracował: Andrzej Kamiński