Postacie

powrót »
Teresa Brodzka
Ur. 18 lutego 1939 w Bucniowie (obecnie Ukraina). 1970-77 nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 1977 zwolniona za przekonania polityczne. Przez pół roku bez pracy.1980-1984 zatrudniona w ZOZ Zabrze gdzie współorganizuje, a następnie zostaje przewodnicząca KZ „S”. W Związku od 1980. 19.12.1981 internowana, osadzona w AŚ w Lublińcu, następnie w Ośrodku Internowania w Darłówku i Gołdapi, zwolniona w lipcu 1982. Zwolniona z pracy. Na początku 1983 przywrócona postanowieniem Sądu Pracy.
Od sierpnia 1982-1984 z własnej inicjatywy, poza strukturami Związku, prowadzi ewidencję osób represjonowanych w regionie śląsko-dąbrowskim. 1984/1985 uczestniczka przekazywania rodzinom więźniów politycznych pomocy finansowej z funduszu śląskiej RKW. Kolporterka wydawnictw podziemnych. 1984-1989 przedstawicielka Komitetu Helsińskiego na region śląsko-dąbrowski. 1988 podczas strajków sierpniowych w Jastrzębiu Zdroju, zaangażowana w pomoc, wspiera strajkujących min. przebywając w KWK Jastrzębie. Po strajkach bierze udział w manifestacjach w Jastrzębiu i Katowicach (przywrócenie zwolnionych górników do pracy). Od 1995 na emeryturze. Od 1990 członkini Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981. 1990-92 przewodnicząca a następnie członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PC. Od 1997 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. 30.03.09 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP.
Przeczytaj relacje: