Postacie

powrót »
Władysław Kałduński
Ur. 30.07.1948 w Człuchowie. 1978 – do obecnie zatrudniony w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku (dawny Z.T.K. i G.K. Przemysłu Węglowego). W Związku od 1980 do grudnia 1981. 1970 (grudzień) przew. KS. w przeds. kolejowym „Stacja Szczecin Port Centralny". 1975 (w ramach represji za działalność w 1970) zmuszony do opuszczenia mieszkania i pozbawiony pracy w Szczecinie. 1980 (sierpień) delegat Z.T.K. i G.K. Przemysłu Węglowego do MKS-u w KWK „Manifest Lipcowy". 03.09.1980 jako członek prezydium MKS jest sygnatariuszem Porozumienia Jastrzębskiego. 04.09.80 po przekształceniu MKS w MKR członek prezydium. W wyniku ustaleń zawartych w postanowieniach końcowych Porozumienia Jastrzębskiego wchodzi w skład czteroosobowego prezydium (wiceprzewodniczący) Komisji Mieszanej powołanej do kontroli porozumienia. 17.09.80 delegat MKR–u, jastrzębskiego w Gdańskim posiedzeniu przedstawicieli komisji międzyzakładowych. Następnie członek Zarządu Regionu Śląsko–Dąbrowskiego do Zjazdu regionalnego w Hucie Baildon czerwiec (lipiec 1981). Zniesmaczony sytuacją w Związku rezygnuje z działalności i powraca do macierzystego zakładu pracy . W grudniu 1981 r. aresztowany w Człuchowie następnie przewieziony do Słupska gdzie zostaje brutalnie bity do utraty przytomności, ostatecznie przewieziony do Katowic na Lompy (Pentagon).
08.01.1982–23.02.82 internowany w Zabrzu–Zaborze. 1983 (marzec) przewodniczący NSZZ Pracowników P.T.K. i G.K. Przemysłu Węglowego w Rybniku (jest pomysłodawcą nazwy i statutu). Od 1985 do obecnie Prezes Klubu Łączności i Elektroniki Przemysłowej „LOK”.


opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.