Postacie

powrót »
Władysław Kowalczyk
Ur. 2 kwietnia 1927r w Wildze (woj. warszawskie).
W latach 1942-1945 – roboty przymusowe w Niemczech. 1979-1982 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. Od 1989 na emeryturze. W Związku od 1980. 28.08.-03.09.1980 udział w strajku KWK Manifest Lipcowy. 13-15.12.1981 udział w strajku i pacyfikacji w KWK ML. Po strajku angażuje się w działalność podziemną (członek nieformalnej Grupy „Zarębskiego”). Organizuje powielacz i farby do druku oraz pomoc rodzinom internowanych (1982). Współpracuje m.in. z Jerzym Ajzychartem.
04.10.82- 23.05.83 aresztowany, przebywa na Lompy (Pentagon) a po kilku dniach przewieziony do aresztu na ul. Mikołowskiej w Katowicach (bity w śledztwie) 19.05.83 wyrokiem Sądu Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata i 40 tys. grzywny. Styczeń 1983 zwolniony z pracy w kopalni bez możliwości zatrudnienia gdziekolwiek. 1987-1989- kierownik klubu sportowego „Beskid” w Brennej i Goleszowie. W 1955 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 1972- odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego dla woj. Katowickiego.

Opracował : Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności
realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.