Postacie

powrót »
Waldemar Kapłon
Ur. 8 kwietnia 1952 w Radomsku. Od 1972 pracownik KWK „1-go Maja”. 29 sierpnia 1980r. organizator strajku w KWK „1-Maja” oraz członek Prezydium KS KWK „1-Maja”, gdzie odpowiadał za sprawy bezpieczeństwa kopalni. Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ, następnie członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W dniach 14-15 grudnia 1981 przewodniczący KS w KWK „1-Maja”. Aresztowany 15 grudnia i przetrzymywany na KM MO w Wodzisławiu Śląskim, w Areszcie Śledczym w Jastrzębiu-Szerokiej i w Areszcie Śledczym w Gliwicach (tam otrzymał sankcję prokuratorską). W styczniu 1982 skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę (12 000 zł). Działacz jastrzębskiej „S” – struktur związanych z RKW. W 1985-1988 przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej. Od grudnia 1988 do kwietnia 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „S” w KWK „1-Maja”. W lutym 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu, członek RKW odpowiedzialny za podregion południowo-zachodni. W l. 1989-1990 wiceprzewodniczący RKW . 1989-1992 przewodniczący KZ w KWK „1 Maja”. 1990-1994 delegat na WZD i KZD. 1990-1995 członek Zarządu Regionu. 1992-1993 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa (1992-10/11.1993).

Źródło: Encyklopedia Solidarności.
Przeczytaj relacje: