Postacie

powrót »
Adam Giera
Ur. 20 III 1951 w Szczecinie. W 1967 podjął naukę w Podoficerskiej Szkole Zawodowej w Broku. W 1968 uznany za jednego z przywódców buntu przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i karnie usunięty ze szkoły. 1969-1972 pracownik PKS Szczecin, 1973-1975 Huty Katowice, od 1975 zatrudniony w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie k. Olkusza. Uczestnik wydarzeń Grudnia ’70 na Wybrzeżu, aresztowany i przetrzymywany przez 4 miesiące w KW MO w Szczecinie, nast. do 1972 w Rawiczu bez nakazu aresztowania i wyroku sądowego. W 1976 przeprowadził indywidualny protest przeciwko brutalności MO w Ursusie i Radomiu polegający na nieopuszczaniu zakładu pracy po skończonej dniówce. Od IX 1980 członek „S”. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w IV 1982 przewieziony do szpitala w Zabrzu; zwolniony 13 V 1982. 16 V 1982 ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony we IX 1982. Po wyjściu organizator i koordynator podziemnych struktur „S” w Olkuszu. W II 1988 na Zgromadzeniu Działaczy NSZZ Solidarność w Łączy został członkiem RKW odpowiedzialnym za podregion wschód. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W VIII 1988 współorganizator i uczestnik strajków w Jastrzębiu-Zdroju. 1998-2002 wiceprzewodniczący ZR.
Źródło: Encyklopedia Solidarności.
Przeczytaj relacje: