Postacie

powrót »
Adolf Kaczkowski
Ur. 17.12.1929 w Malewiczach k. Wilna. 1944 wywieziony do Pierwouralska, jako robotnik przymusowy w fabryce broni ciężkiej. 17.12.1945 złapany po ucieczce w fabryki, skazany na 5 lat robót przymusowych, osadzony w więzieniu w Mińsku. 04.1948 wraca do Polski. 1964 -1983 zatrudniony w KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. 28.08.-3.09.1980 uczestnik strajku. 1980-1990 członek „S”. 13.15-12.1981 uczestnik strajku. Po 13.12.1981 zaangażowany w pomoc represjonowanym. 1982-1989 w jego mieszkaniu znajdowała się nielegalna drukarnia wydawnictw „OŚĆ” i RIS, odbywały się spotkania działaczy solidarnościowych, skupionych w grupie „NG” („Nasza Grupa”- zrzeszenie osób zaangażowanych w druk, kolportaż itp.) Współpracuje min. z Stanisławą Krauz, Janiną Wolnikowską, Elżbietą Słoń, Janiną Wawoczny, Euzebiuszem Bogdanikiem, Romualdem Bożko. 1984-1985 uczestnik szkoleń drukarzy z zakresu sitodruku w Warszawie. Łącznik między Katowicami, Gliwicami, Jastrzębiem i Warszawą. Był najmocniej strzeżoną i utajnioną osobą w mieście (drukarz).03.09.08 odznaczony złotym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Przeczytaj relacje: