Postacie

powrót »
Andrzej Andrzejczak
Andrzej Andrzejczak, ur. 25 II 1960 w Gorzyczkach k. Wodzisławia Śląskiego. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Jastrzębiu-Zdroju (1981).
1978-1982 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy.
28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku, IX 1980-1990 w „S”. 13-15 XII 1981 uczestnik strajku; w XII 1981 współzałożyciel podziemnej organizacji Legion Polski. 15 X 1982 zatrzymany w mieszkaniu, przewieziony na KW MO w Katowicach, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu; 6 XI 1982 aresztowany; 12 III 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 9 mies. więzienia, osadzony w AŚ w Katowicach, w VII 1983 zwolniony. 1983-1986 bez stałego zatrudnienia, 1986-1988 pracownik KWK Kaczyce (od 1988 KWK Morcinek w Kaczycach). W 1986 współzałożyciel struktur KPN na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. 17-24 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Morcinek, przewodniczący KS, 24 VIII zatrzymany, pobity, przewieziony do RUSW w Jastrzębiu-Zdroju, po przedstawieniu zarzutów zwolniony. 25 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, zwolniony z pracy w Morcinku, od końca 1988 na rencie. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
1989-1990 członek RKW. W 1992 założyciel Związku Zawodowego Kontra, do 1994 przewodniczący. 1991-1996 członek Rady Politycznej KPN. 1991-1993 poseł RP z listy KPN.


Źródło: Wirtualna Encyklopedia Solidarności.