Postacie

powrót »
Andrzej Kornak
ur. 04.03. 1962r. w Raciborzu, zm.20.12. 2007r. w Zgorzelcu. 1987-1990 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. W Związku 1980-1990. Przed 1.11.1987 współorganizator akcji umieszczenia na cmentarzu w Raciborzu przy ul Ocickiej pamiątkowej tablicy Ku Czci Polskich Patriotów Poległych z rąk władzy ludowej m.in. z Janem Małkiem, Janem Golcem, Lucjanem Gąsiorowskim i rzeźbiarzem Andrzejem Małyszem. 1987-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju i Raciborzu, w tym samym czasie kolporter ulotek i prasy bezdebitowej m.in. OŚĆ, SPiS, Informator Raciborski (w redakcji) Konfederat Śląski. 1988 (kwiecień) wraz z J. Golcem i E. Jarkiem uczestniczy w nieudanej próbie strajku w KWK Manifest Lipcowy. 09.05.1988r. podejmuje na dole (poziom -580) wraz z J. Golcem i Edwardem Jarkiem kolejną próbę strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. 15.05.1988r. ponownie wraz z J. Golcem i E. Jarkiem próbuje zorganizować strajk w KWK M.L. 06.06.1988r do sądu zostaje złożony wniosek o rejestrację Solidarności w KWK M.L. pod którym podpisuje się jako członek jawnej KZ „S” (Komisja Zakładowa) w KWK M.L. 06.06.1988r. zatrzymany (24 godz.) w KM MO w Jastrzębiu Zdroju za kolportaż komunikatu informującego o złożeniu wniosku do Sądu o rejestrację Solidarności. Tego samego dnia w jego mieszkaniu ma miejsce kilkugodzinna rewizja. 15.08.-03.09.1988r. współorganizator i członek KS (Komisja Strajkowa) w KWK Manifest Lipcowy. Po strajku członek KZ”S” tamże. 1988-1991 członek KPN (Konfederacja Polski Niepodległej). 1987-1988 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Świata Pracy w Częstochowie. 11.11.1988 uczestnik manifestacji „pod katedrą” w Katowicach.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.