Postacie

powrót »
Bolesław Niezgoda
Ur.30.05.1939r. w Studzionce k. Pszczyny. 1964-81 zatrudniony w KWK Jastrzębie. Od 81 na rencie. Od 96 na emeryturze. 63-64 członek SD. W Związku 80-81. W 1946 rodzina jest nachodzona przez agenta UB o ps. LAS (ojciec działacz PSL). 1975 (listopad)-76 (luty) nakłaniany przez oficerów SB z Katowic do współpracy (3 wizyty w domu). 1980 (listopad) przewodniczący sekcji Kultury i Pracowników Nauki przy Regionie Śląska i Zagłębia. Uczestniczy także (w zastępstwie) w pracach sekcji Interwencji. Współpracuje m. in. Z Grzegorzem Stawskim i Tadeuszem Jedynakiem. 1981-89 kolporter ulotek, prasy bezdebitowej m.in. Robotnik, OŚĆ, RIS, książek m.in. „Katyń”, „Akwarium”, „Archipelag Gułag” wydawnictwa: Nowa, Akcent. Wydawnictwa podziemne rozprowadza na terenie Jastrzębia Zdroju, Ruptawy, Studzianny, polskiego i czeskiego Cieszyna. 1982 organizuje wraz ze Stanisławą Krauz pomoc dla internowanych (żywność, papierosy) w Szerokiej (podczas ich pobytu w jastrzebskim szpitalu) . 10.11.82 ma miejsce rewizja (5 godz.) w jego mieszkaniu (konfiskata maszyny do pisania). SB nie zastaje Go w domu. 1984-88 pisze do OŚĆ-i pod pseudonimem Wanda Odrzańska. W tym okresie współpracuje m.in. z S. Krauz. Elżbietą Słoń i Romualdem Bożko. 09.09.86 zatrzymany wzięty z ulicy na przesłuchanie (2 godz.). 82-88 uczestnik (organizuje ludzi) w Mszach za Ojczyznę w Kościele „na górce” w Jastrzębiu Zdroju. 1983 w obstawie pielgrzymki papieskiej w Katowicach. Syn Kamil w 1983 zatrzymany w Katowicach (24 godz.) bity i przesłuchiwany. Syn Tomasz bierze udział w strajku w KWK Manifest Lipcowy w 1988 (sierpień/wrzesień). 1989 członek KO Jastrzębie a następnie założyciel i przewodniczący KO w Ruptawa-Cisówka. Odznaczony Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006). 1989 (wiosna) współzałożyciel Klubu CHD następnie wiceprzewodniczący CHD SP w Katowicach. 1990 przewodniczący Sądu Partyjnego ZG (Zarząd Główny) CHD SP. 1992 współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa literackiego. 1997 współzałożyciel (sekretarz) Stowarzyszenia Wspólnota Mieszkańców Sołectw w Jastrzębiu Zdroju. Wydawca i redaktor (1998) naczelny „Gościńca Śląskiego”. 1993-94 asystent posła PSL Jerzego Pisteloka. 1999 do obecnie współpracuje z IPN (konsultacje, udostępnianie materiałów, wystawy), publikuje w Słowniku Osób Represjonowanych i Opór Społeczny w Polsce w Latach 1944-56. 2004 laureat Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego (poemat o Żwirku i Wigurze). Wydał 4 tomiki wierszy „Tożsamość” (77), „Zapisy z Oddalenia” (80), „Rana” (81), „Któregoś Dnia” (95). Kilka antologii literackich (74-81).

Opracował : Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności
realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.