Postacie

powrót »
Danuta Skorenko
ur. 25 grudnia 1940 w Stryju (ZSRR), zm. 26 września 2000. W 19
W l. 1970-1977 zatrudniona jako kierownik klubu należącego do stowarzyszenia PAX. W l. 1977-1978 pracuje w TPD, w l. 1979-1981 pracownica I oddziału PZU w Katowicach.
W 1980 założyciel oraz przewodniczący KZ. W styczniu 1982 założyciel i przewodnicząca MKK NSZZ „S” (Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna). Redaktor, wydawca oraz kolporter „Ku wolnej Polsce”. Od sierpnia 1982 ukrywa się na terenie m.in. Katowic, Sosnowca i Chorzowa. Aresztowana 4 grudnia 1983 w Sosnowcu pod zarzutem udziału w związku przestępczym, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwa, oraz sporządzania pism poniżających ustrój. Przetrzymywana w AŚ w Sosnowcu i Katowicach oraz ZK w Lublińcu, zwolniona na mocy amnestii w lipcu 1984. W 1985 inicjatorka nieudanej próby powstania podziemnej TV, aresztowana w październiku 1985 pod zarzutem posiadania bez zezwolenia telewizyjnego sprzętu nadawczego. W kwietniu 1986 wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach skazana na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przetrzymywana w AŚ w Katowicach następnie w ZK w Katowicach. W trakcie odbywania kary ogłasza 21-dniową głodówkę w proteście przeciwko decyzji władz więzienia odmawiających jej uczestnictwa w pogrzebie matki. Przez okres głodówki dokarmiana siłą w wyniku czego uszkodzeniu uległ przewód pokarmowy. Zwolniona na mocy amnestii we wrześniu 1986. Uczestnik obchodów rocznicowych pod KWK Wujek. Od 1987 współpracownik Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „S”, a od 1988 przewodnicząca komisji na Śląsku. W lutym 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, członek RKW odpowiedzialny za Podregion Centralny. W 1988 zatrudniona w Państwowym Domu Dziecka, zwolniona jednak po 3 miesiącach. W sierpniu 1988 uczestnik i doradca strajkujących w KWK „Manifest Lipcowy”. W październiku 1988 organizator i uczestnik akcji protestacyjnej na katowickim rynku przeprowadzonej w obronie górników zwolnionych z pracy po sierpniowych strajkach. W lutym 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
W 1990 współzałożyciel ROAD w woj. katowickim i pełnomocnik wojewódzki. W 1991 członek RSD (Ruchu Społeczno-Demokratycznego).3 września 2008 odznaczona pośmiertnie przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Encyklopedia Solidarności.