Postacie

powrót »
Elżbieta Słoń
Ur.6 styczeń 1955 w Rudki (kieleckie). 1981-92 Katechetka w parafiach w Bielsku Białej w Bralinie (wrocławskie) i w Jastrzębiu Zdroju w (kościele na „górce”). 1980-82 uczestnik spotkań „S” z Patrycjuszem Kosmowskim (przew. NSZZ”S” Podbeskidzia). 1986-89 redaktor i kolporter podziemnego pisma „OŚĆ” , współpracuje z ks. Henrykiem Białasem, Romualdem Bożko, Stanisławą Krauz, Janiną Wawoczny, Janiną Wolnikowską, Adolfem Kaczkowskim. 1988-89 redaktor strajkowej gazety „MIS” (Moszczenicki Informator Strajkowy) współpracuje z Romualdem Bożko, Bogdanem Krauze, Marianem Nowakiem. Od 1986-88 jest kurierem na Warszawę „OŚĆ’-i kolportuje pisma min. ”RIS”, ”Promieniści”, ”Bez Cenzury”, ” Solidarność Walcząca „ i inne, kolportuje książki, cegiełki, ulotki. 1989-96 wice-przewod. Koła Środowiskowego OŚĆ.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.