Postacie

powrót »
Franciszek Cichoń
Ur. 08 stycznia 1949 r. w Graboszycach woj. krakowskie. 1987-1999 zatrudniony w KWK „Morcinek” Od 1999 na emeryturze. 28.08-03.09.80 i w grudniu 1981 uczestnik strajków w KWK „Borynia”. 16 - 26 sierpnia 1988 jest współorganizatorem strajku w KWK”Morcinek” w Kaczycach. Po pacyfikacji kopalni przedostaje się na "górkę" tj. do kościoła pod wezwaniem NMPMK w Jastrzębiu Zdroju.. Tam udziela wywiadu telewizji BBC, mówi o przebiegu strajku oraz pacyfikacji KWK "Morcinek". Na "górce" organizuje 36 – osobową grupę pracowników KWK "Morcinek", którą przeprowadza do KWK "Jastrzębie". Po upadku strajku po raz drugi organizuje grupę i pod osłoną nocy i deszczu przeprowadza ją do KWK "Manifest Lipcowy" i pozostaje do zakończenia strajku (03.09.88).
Zwolniony z pracy 26 sierpnia 1988 roku za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych poprzez czynny udział w nielegalnym strajku. Nielegalnie przedostaje się na teren kopalni, gdzie przed każdą zmianą w cechowni organizuje "masówki" z górnikami. Prowadzi kolportaż bibuły i odznak, wielokrotnie aresztowany, przesłuchiwany przez SB, w kopalni rozebrany do naga przez wartowników ORMO. 1988 do 1990 wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" KWK "Morcinek"
24-26 luty 1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu
Obecnie członek Solidarnośći Emerytów i Rencistów przy KWK "JAS – MOS".

Źródło: opracował Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.