Postacie

powrót »
Józef Gałuszka
Ur. 08.10.1946 w Cierniach k/ Wałbrzycha. 1970-1982 pracownik KWK Jastrzębie. 1983-1993 KWK "Krupiński" w Suszcu. W Związku od 1980 do nadal. 28.08-3.09.1980 uczestnik strajku, w KWK Jastrzębie. Po rejestracji „S” przewodniczący Komisji Oddziałowej G II. 13-15.12.1981 współorganizator strajku w KWK Jastrzębie. Po 13.12.1981 rozpoczyna działalność podziemną, zaangażowany w akcje ulotkowe, pisanie napisów na murach itp. 16.05.1982 aresztowany, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu, KW MO w Katowicach, następnie do ZK w Zabrzu Zaborze. 08.1982 zwolniony. 08 1982 otrzymuje sankcję prokuratorską, przewieziony do AŚ w Katowicach. 09.1982 skazany na 1,6 r w zawieszeniu na 3 lata. 1982-1989 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP MK w Jastrzębiu( kolportaż ulotek, pomoc dla internowanych). 15-22.08.1988 przewodniczący KS w KWK Krupiński,od 1989- 1993 członek KZ NSZZ „S” KWK Krupiński. 1989 członek KO w Jastrzębiu Zdroju. Od 1993 na rencie. Od 1997 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Od 1999 na emeryturze. 2007 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracował : Andrzej Kamiński , w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.