Postacie

powrót »
Józef Kula
Ur.05.11.1931r. w Chwałowicach k. Rybnika. 1980-91 zatrudniony ZWUS w Żorach. Od 91 na emeryturze. W Związku od 1980 do obecnie. Od 1949 notowany w aktach Departamentu IV jako wrogo nastawiony do ustroju PRL. 57 musi zrezygnować z pracy jako nauczyciel (nie licował z przyjętymi kryteriami). Odmawia stanowczo wstąpienia do PZPR, co przełożyło się na brak awansu i zarobkach w pracy. 1980 (wrzesień/październik) autor postulatów i przewodniczący ZKZ „S” (Zakładowa Komisja Założycielska) w ZWUS w Żorach. Po wyborach przewodniczący tamże. W okresie „karnawału” uczestnik zebrań w MKR Jastrzębskim. 13.12.81-23.03.82 internowany w Oś. Internowania w Szerokiej w Jastrzębiu Zdroju. 24.03.-19.04.82 przebywa w Uhercach. 20.04.-08.07.82 w ośrodku w Załeżu k. Rzeszowa. 08.07.-14.07.82 przebywa w Łupkowie. 27.08.-31.08.82 ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu. W trakcje internowania władze ośrodka w Uhercach zatajają fakt śmierci matki. 09.11.82 zatrzymany (48 godz.) przez SB w KWMO w Katowicach. Nakłaniany do współpracy-odmawia. W latach 82-87 regularnie wzywany przez SB w Żorach na rozmowy profilaktyczne. 1982-88 kolporter ulotek i prasy bezdebitowej, które otrzymuje za pośrednictwem prof. Edwarda Rodka (wydz. Fizyki UŚ.). 1982-88 uczestnik Mszy za Ojczyznę m.in. w Jastrzębiu Zdroju, Warszawie, Mistrzejowicach. 1988 (luty) uczestnik spotkania przedstawicieli Regionu Śl-Dąbrowskiego w Łączy.1989 (luty) uczestnik spotkania delegatów Regionu Śl-Dąbrowskiego w Ustroniu. 22.05.-26.08.89 założyciel i członek TKZ „S” w ZWUS w Żorach. 26.08.89-18.12.91 przewodniczący KZ „S” tamże. 1988/89 członek KO w Suszcu. 21.11.88-1992 członek zarządu MKK (Miejska Komisja Koordynacyjna) w Żorach. Uczestnik zjazdów regionalnych i krajowych „S” (oprócz ostatnich 2 kadencji). 1998 do obecnie założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych Regionu Śl.-Dąbrowskiego. 1996r. autor książki-Zapiski Internowanego. 91-94/95-98/00/03 ławnik w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach (wydz. Karny). Odznaczony: Srebrna Odznaka Kolejarza (78), Medal za Męstwo i Determinację w Obronie Ludzi Pracy „S” (97), Złoty Medal „S” Regionu Śl-Dąbrowskiego (00), Medal z okazji 25-lecia „S” (05), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (07).

Opracował: Andrzej Kamiński w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.