Postacie

powrót »
Józef Pleszak
Ur. 02.07.47 w Chłopinach k. Myślibórza (daw. Zielonogórskie). 1972-2001 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. Od 2001 na emeryturze.
W Związku 1980-90. 28.08.-03.09.80 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 14-15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy. Po 13.12.81-87 członek nieformalnej grupy podziemnej przy KWK Manifest Lipcowy (członkowie „S’ z Manifestu).
W jego mieszkaniu min. mają miejsce spotkania konspiry. Kolportuje podziemne wydawnictwa min. OŚC, RIS, KOS, ulotki, książki. Uczestniczy w organizowanych zabawach karnawałowych (86 i 87) które mają charakter integracyjny ale także zapadały tam ważne decyzje organizacyjne. Współpracuje min. z Stanisławem Koskiem, Władysławem Matysiakiem, Jerzym Nowosielskim, Tadeuszem Jedynakiem. 1987 (marzec) zawiązuje się w Jastrzębiu podziemna struktura TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK Manifest Lipcowy, jest jednym z organizatorów i zostaje jej członkiem.
1988 (luty) uczestnik Zjazdu w Łączy. W maju ujawnia się i wchodzi w skład jawnej KZ „S” KWK Manifest Lipcowy, inni jawni członkowie to: Krzysztof Zakrzewski, Jan Golec, Edward Jarek. W czerwcu składają wniosek o rejestrację „S”. 03. 05.88 uczestniczy w demonstracji w Jastrzębiu po Mszy za Ojczyznę, zostaje poturbowany (ubranie podarte) skazany kolegium – 40 tys zł.
08.05.88 bierze udział w spotkaniu (w kościele „na górce”) gdzie zapada decyzja o zorganizowaniu strajku 15 maja. 14 maja jego mieszkanie jest monitorowane przez SB, organizowany jest kocioł. Zebrani u niego Stanisław Pasek, S. Kosek, J. Nowosielski, Mieczysław Buszta, wychodzą wcześniej (SB zaspała). Zostają aresztowani tego samego dnia ale w godzinach wieczornych. Pleszak zostaje aresztowany ok. godz. 21.00 w swoim mieszkaniu i przewieziony do KMMO w Jastrzębiu Zdroju osławioną z brutalności katownię (min. zgniatają szufladami genitalia, tną żyletkami) (komendant Bury). Tam przebywa 48godz. W areszcie wraz z nim znajdują się S. Pasek, W. Matysiak, M. Buszta. Po tej wpadce na krótki czas TKZ przycupnął. Jako członek TKZ zbiera składki statutowe pod pseudonimem. Pieniądze przeznaczane są przede wszystkim na zakup prasy i książek. Bierze udział w spotkaniu u S.Koska (początek sierpnia) na, którym zapada decyzja zorganizowania strajku 15 sierpnia. W ramach jawnej KZ współpracuje min. z Czesławem Czarnotą (KPN). 15.08.88 członek KS w KWK Manifest Lipcowy, po utworzeniu MKSu wchodzi w jego skład. 03.09.88 po zakończeniu strajku członek TKZ „S” w KWK Manifest Lipcowy. Po wyborach ze względu na szkołę (Technikum Górnicze) rezygnuje z udziału w Zarządzie i zostaje przewodniczącym Oddziałowym. Jego żona Danuta (Założycielka „S” w Domu Handlowym „Merkury” w 1980) przez cały czas również zaangażowana w działalność opozycyjną. Syn Michał wówczas 14-letni w trakcie strajków sierpniowych pełni rolę kuriera i kolportera bibuły i prasy strajkowej (Codzienna Gazeta Strajkowa, wydawana w kościele „na górce”). W swoim mieszkaniu gości min. Janusza Onyszkiewicza z żoną, Zbigniewa Romaszewskiego, Janusza Lityńskiego, Jarosława Szczepańskiego, Michała Lutego. W 1990 wyjeżdża do USA. 2003 wraca do kraju. Odznaczony brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi za Pracę w Górnictwie (kolejno w 86,89). Obecnie przeżywa osobisty dramat (utrata wzroku).

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.