Postacie

powrót »
Jan Golec
Ur. 09.05.1948 w Stefanowie (woj. Wielkopolskie). 1977-1988 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. 05.1988 zwolniony dyscyplinarnie. 1988-1989 z powodu nacisków SB problemy ze znalezieniem zatrudnienia. 01.1989-1990 przywrócony do pracy w KWK Manifest Lipcowy. 1995 przechodzi na rentę. W Związku od 1980. 28.08.-3.09.1980 uczestnik strajku. 10.1980-13.12.1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej. 13-15.12.1981 uczestnik strajku. Po 13.12 1981- 1988 zaangażowany w pomoc internowanym i ich rodzinom. 9.05.1988 podejmuje wraz z innymi działaczami nieudaną próbę zorganizowania strajku. 9.06. 1988 (m.in. z Edwardem Jarkiem, Andrzejem Kornakiem) rozdaje przed kopalnią ulotki powiadamiające o powstaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność, zatrzymany. 22.06.1988 skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń na karę grzywny w wysokości 40 tyś zł. plus 1500 zł. kosztów postępowania. 06.06.1988 współorganizuje Komitet Założycielski NSZZ Solidarność KWK Manifest Lipcowy (rejestracja do Sądu). 15.08-03.09.88 współorganizator strajku i członek KS w KWK Manifest Lipcowy. 17 października 1988 przed Raciborską Fabryką Kotłów bierze udział w akcji ulotowej, po której zostaje zatrzymany przez SB i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Raciborzu na 40 tyś zł. plus 1500 zł. kosztów postępowania. 11-16 listopada 1988 uczestnik głodówki w Katedrze w Katowicach. W 1988 jego mieszkaniu znajduje się przez jakiś czas drukarnia, drukuje m. in. Międzyzakładowe Pismo NSZZ Solidarność „Słowem Prawdą i Solidarnością”. Współpracuje z Danutą Skorenko, Teresą Brodzką, Andrzejem Kornakiem, Januszem Małkiem, Edwardem Jarkiem, Bolesławem Olewińskim, Markiem Bartosiakiem "Bartek", Stanisławem Koskiem i in. 1988-1991 członek Konfederacji Polski Niepodległej , organizuje struktury KPN w Raciborzu. 1990-1994 radny Rady Miasta Raciborza z listy KPN. Należy do Stowarzyszenia Internowanych, Prześladowanych i Więzionych za Przekonania.

Opracował: Andrzej Kamiński na podstawie Encyklopedii Solidarności.
Przeczytaj relacje: