Postacie

powrót »
Jan Piłat
Ur. 17.07.1951 w Rzeszowie. 1974- 1992 zatrudniony w KWK „Manifest Lipcowy” obec. KWK „Zofiówka” . 27.08-3.09.1980 uczestnik strajku w KWK „Manifest Lipcowy”. Członek „S” od 1980-1995.
14-15 .12.1981 uczestnik strajku w KWK „Manifest Lipcowy”. Po 13.12.1981-1989 zaangażowany w działalność środowiska opozycyjnego, skupionego przy kościele pod wezwaniem NMP MK w Jastrzębiu Zdroju . Kolporter, kurier między Jastrzębiem a Gdynią, Gdańskiem, Szczecinem, Radomiem i Warszawą. 15.08.-3.09.1988 członek KS w KWK „Manifest Lipcowy”. 09.1988 jeden z inicjatorów ponownej rejestracji NSZZ „S”
w zakładzie pracy. 1989-1991 członek KZ. NSZZ „S” w KWK„Manifest Lipcowy”. Od 1995 na emeryturze.

Opracował: Andrzej Kamiński
Przeczytaj relacje: