Postacie

powrót »
Jan Waldemar Nagłowski
ps. Faja – ur. 29.10.1943r. w Warszawie. 74-00 zatrudniony w KWK Jastrzębie (ob. JasMos). Od 2000 na emeryturze. W Związku 1980 do obecnie. 28.08-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie. 14.12.- 15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Jastrzębie (członek TKS). Po strajku współorganizator pomocy dla rodzin internowanych działaczy „S”. 81 –83 kolporter ulotek i prasy KPN. 82-88 uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele „na górce” w Jastrzębiu Zdroju. Współpracuje z Januszem Magnuszewskim, Adamem Hebrajskim, Henrykiem Nejmanem, Andrzejem Andrzejczakiem, Czesławem Bizoniem. 18.08.-28.08.1988 doradca KS w KWK Jastrzębie. Po strajku członek TKZ „S” tamże . Kolporter ulotek i prasy bezdebitowej m.in. Wolności, Ości. SPiS-u. 89 (luty) uczestnik Zjazdu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 1989 –96 członek KPN. 01.09.88-10.11.91 przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” w KWK Jastrzębie.. 15.11.91-31.03.2000 wiceprzewodniczący, a następnie członek prezydium KZ NSZZ „S” tamże. 98-02 Radny z listy AWS, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Jastrzębiu Zd. Uczestnik rozpraw w procesesach Wujka i Kiszczaka. 89-99 delegat na zjazdy regionalne Regionu Śl- Dąbrowskiego. Odznaczony: Brązowy Medal „S” Regionu Śl.-Dąbrowskiego (13.12.96), Brązowa Odznaka za zasługi dla górnictwa RP (04.12.98), Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla woj. Śl. (24.11.99), Złoty Medal Regionu Śl-Dąbrowskiego (22.02. 01), Medal Rocznicowy - Strajk 88 (03.08.08).

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.