Postacie

powrót »
Janina Wolnikowska
Ur.05.07.1940r. w Górznie k/Brodnicy (pomorskie). 1977-87 zatrudniona w Salonie Fryzjerskim Pollena w Jastrzębiu Zroju. W Związku od 1980 – 97. 01.08.1980r. przew. KS w Zakładzie Pollena w Jastrzębiu Zdroju. Po strajkach przew. KZ NSZZ „S” tamże. Po wprowadzeniu stanu wojennego, angażuje się w działalność opozycyjną min. rozprowadza ulotki drukowane przez syna. 1982 (luty) ma miejsce rewizja w jej mieszkaniu, znaleziona przez SB „matryca” do ulotek, posłuży jako pretekst do wielogodzinnego zatrzymania i przesłuchiwania, syna i męża (unika represji, gdyż w tym czasie nie było jej w domu). 1984-88 członek redakcji(Grzegorz) „OŚCI”. 1985-88 kurier na Warszawę i kolporter OŚCI, RIS-a. Jej mieszkanie jest skrzynką kontaktową, tam dokonuje się rozdziału bibuły dla kurierów i kolporterów. Podczas strajków w sierpniu 1988r. w trakcie strajków w "sztabie" w kościele "na górce", pełni codzienne dyżury, dostarcza żywnośc, ulotki, prasę do KWK Manifest Lipcowy i KWK XXX-lecia PRL, kontaktuje się z mediami zachodnimi (udziela wywiadu dla TV niemieckiej, który jest emitowany w tamtejszych mediach). Zajmuje się także rozdziałem żywności, dla strajkujących kopalń, sama również rozwozi żywność do KWK Manifest Lipcowy i KWK XXX-lecia PRL. Dostarcza ulotki i prasę, wymienia się grypsami z przew. strajku w KWK Manifest Lipcowy i KWK XXX-lecia PRL. 22.09.1988-97 przew. Koła Środowiskowego „OŚĆ”. 24.02-26.02.89 współorganizatorka (odpowiedzialna za zaopatrzenie) Zjazdu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1988/89 (od powstania do kontraktowych wyborów) członkini KO (Komitet Obywatelski) w Jastrzębiu Zdroju. 1990-97 prowadzi Sklep Charytatywny z pomocą dla ubogich. W 1996 odznaczona Medalem "S"Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu, Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.