Postacie

powrót »
Jarosław Krzak
Ur.16.08.67r. w Wodzisławiu Śląskim. 85-89 zatrudniony w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju. W Związku 88-99. W latach 85-89 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę, głównie w Kościele „na górce”. 88 (sierpień) członek KS (warty) w KWK Jastrzębie. W trakcie trwania strajku cofnięto mu reklamację, otrzymuje wezwanie do odbycia służby wojskowej. Po strajkach członek Tajnej Komisji Zakładowej. W ramach represji po strajkowych wzywany do WKU celem wcielenia do wojska. Odmawia, podpisując oświadczenie – że w tym ustroju nie będzie służył w wojsku. Po serii odwołań, skierowany do służby zastępczej. 88 (listopad/grudzień) wiąże się z SW (Solidarność Walcząca) w Jastrzębiu. 89 (styczeń) zostaje zaprzysiężony. Bierze udział w druku i kolportażu ulotek i pism SW. W akcjach malowania haseł antykomunistycznych oraz manifestacjach w Jastrzębiu, Krakowie, Katowicach. 11.11.88 uczestnik manifestacji i głodówki „pod Katedrą” w Katowicach. Współpracuje m.in. z Andrzejem Kamińskim, Kubą Spornym, Wojciechem Ziemiańskim, Krzysztofem Cieślakiem. Wielokrotnie wzywany i przesłuchiwany w KM MO w Jastrzębiu Zdroju. 89 w ramach ogólnopolskiej akcji SW bierze udział w bojkocie kontraktowych wyborów. 89-91 członek Towarzystwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.