Postacie

powrót »
Jarosław Szczepański
Ur.19.08.1950r.w Warszawie. W 1981 kierownik działu związkowego w Tygodniku Solidarność. Od 19.08.88 uczestnik strajku (w charakterze doradcy) w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. Podczas strajku redaguje Manifeściaka strajkowego – pisma MKS. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu (podstolik ds. górnictwa). W 1988 laureat nagrody publicystów niezależnych im. J. Zieleńskiego.

Opracował : Andrzej Kamiński.