Postacie

powrót »
Jerzy Nowosielski
ur. 17.04.1953r. W Biała Piska, k. Ełku. 75-89 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. W Związku od 1980-89. 28.08.-03.09. uczestnik strajku w KWK M.L. 13.12.-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK M.L. po strajku uczestnik nieformalnych spotkań działaczy „S” w Kościele „na górce”, na terenie kopalni M.L. i mieszkaniach prywatnych. Zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych działaczy „S” (składki pieniężne). Kolporter ulotek i prasy bezdebitowej m.in. Wiadomości Wojenne, Kurier Wojenny, OŚĆ, KOS. W tym okresie współpracuje m.in. z Mieczysławem Busztą. 82(luty) - 82(listopad)- internowany w Ośrodku w Gorzowie Wielkopolskim. 87/88 uczestnik zabaw Karnawałowych, które były zakamuflowaną formą spotkań organizacyjnych i integracyjnych jastrzębskiej opozycji. 1986-88 członek i wiceprzewodniczący (ps. Skowronek) TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy KWK Manifest Lipcowy. Jako wiceprzewodniczący wchodzi w skład 3 osobowego prezydium TKZ, które przyjmuje ps. SOKÓŁ. 86-88 współpracownik (dostarcza materiały oraz newsy z kopalni M.L.) i kolporter Manifeściaka. W jego mieszkaniu odbywają się spotkania TKZ m.in. spotkanie 24.04.88 na, którym zapada decyzja o zorganizowaniu strajku w KWK M.L. na 8/9.05.88. 08.05.88 uczestnik spotkania w kościele „na górce”, na którym termin wybuch strajku zostaje przesunięty na 15.05.88. 14.05.88 na wskutek wsypy dochodzi do zatrzymań członków TKZ w konsekwencji, których strajk zostaje odwołany. 1988 (sierpień) uczestnik spotkań organizacyjnych TKZ, na których przygotowywany jest strajk w KWK M.L. Współpracuje m.in. z Stanisławem Koskiem, Władysławem Matysiakiem, Stanisławem Paskiem, Józefem Pleszakiem, Zbigniewem Jaskólskim.15.08.-21.08.1988 przewodniczący ZKS (Zakładowa Komisja Strajkowa) w KWK M.L. Z udziału w strajku i funkcji przewodniczącego rezygnuje ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Po strajku zostaje zwykłym członkiem „S”. Po wyborach przewodniczący Oddziału Maszynowego w KWK M.L. 1989 wyjeżdża do USA (Chicago) gdzie przebywa do obecnie.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.