Postacie

powrót »
Kazimierz Brudziński
Ur. 01.03.1939r. w Sławoszewku k. Konina. 58-85 zatrudniony PRG (Przedsiębiorstwo Robót Górniczych) Rybnik (pracuje m.in. w kopalniach Jankowice i Suszec). W Związku od 80-88. 30/31.08.-03.09.80r. współorganizator i przewodniczący KS W PRG w KWK Suszec (ob. Krupiński). Po strajkach członek TKZ S”. Następnie członek KZ „S”, (mąż zaufania). Stan wojenny zaskakuje Go w sanatorium. Po powrocie (81 grudzień) przystępuje do działalności podziemnej. Kolportuje ulotki i prasę bezdebitową min. Wiadomości Wojenne, GROS-a, OŚĆ, RIS, Wolny Związkowiec. Bierze udział w spotkaniach podziemnej „S” w salkach przy Kościele „na górce” i mieszkaniach prywatnych. Zaangażowany w pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy. Współpracuje z Marią i Romualdem Bożko, ks. Białasem, Wiktorem Możwiło, Teresą i Bogdanem Chorążyczewskimi, Czesławem Kopczyńskim. 84/85 współzałożyciel PTTK Pielgrzym działającym przy Kościele „na górce” wcześniej współzałożyciel i przewodniczący Bractwa Trzeźwości, obie te quasi legalne organizacje są przykrywką pod działalność podziemną. 82-89 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Kościele „na górce” w Jastrzębiu. 84/85 członek delegacji górników jastrzębskich z okazji rocznicy wydarzeń w KWK Wujek. 84 uczestnik obchodów rocznicy mordu ks. Jerzego Popiełuszki w W-wie. 85-89 członek Środowiska OŚC-i. 12.12.86 członek delegacji górników z Jastrzębia na obchodach rocznicowych (1970) w Szczecinie. Tam zostaje po wyjściu z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa brutalnie zatrzymany (wraz z Stanisławem Woźnicą, Romanem Chrobakiem i Józefem Kostrzewskim) i przewieziony do KM MO w Szczecinie gdzie zostaje przesłuchany i po kilku godzinach wypuszczony. 83-90 uczestnik Pielgrzymek Świata Ludzi Pracy w Częstochowie. 03.05.88 uczestnik manifestacji (brutalnie zaatakowanej przez MO i ZOMO) w Jastrzębiu Zdroju. 1989 (luty) współorganizator Zjazdu „S’ w Ustroniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę w górnictwie, sztandarem Pracy (82)

Opracował: Andrzej Kamiński.
Przeczytaj relacje: