Postacie

powrót »
Krzysztof Szelong
Ur.22.12.1964 r. w Cieszynie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu (1989). 1989 – 93 zatrudniony w Oddz. Zabytków Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W czasie studiów członek nieformalnej grupy zajmującej się kolportażem książek i prasy podziemnej (inwigilowany przez SB). 1987 w Gdańsku bierze udział w uroczystościach z okazji pobytu Papieża, SB konfiskuje mu kliszę ze zdjęciami. 1988 związany z pismem opozycyjnym „OŚĆ„ jako autor (ps. Franciszek Karwiński) i kolporter. Współpracuje z Romualdem Bożko i Stanisławą Krauz. 03.05.88 uczestnik demonstracji w Jastrzębiu brutalnie zaatakowanej przez odziały MO i ZOMO. W grudniu 1988 we współpracy z Tadeuszem Paszkiem i Bożeną Madecą zorganizował przerzut emigracyjnego czasopisma Svadectvi na teren Czechosłowacji. 1989 założyciel KO w Zebrzydowicach. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na polu kultury (2003).

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.