Postacie

powrót »
Krzysztof Zakrzewski
ur.18.04.55 w Toruniu - zm.12.07.92 w Jastrzębiu Zdroju. 03.08.78-17.03.89 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. W Związku od 1980 do śmierci. 28.08.80-03.09.80 uczestnik srajku w KWK ML. 14.12.81-15.12.81 uczestnik strajku w KWK ML. 1986-88 współpracuje z tajną strukturą związaną z KWK Manifest Lipcowy, która w 1987 przekształca się TKZ (Tajna Komisja Zakładowa) przy M.L. Zostaje zwykłym członkiem TKZ, opłaca składki statutowe, bierze udział w spotkaniach, kolportuje prasę podziemną. 1988 (maj) ujawnia się i tworzy min. z Janem Golcem, Edwardem Jarkiem, Józefem Pleszakiem, Andrzejem Kornakiem - jawną Komisję Zakładową „S” przy KWK M.L. 06.06.88 jest jednym z inicjatorów złożenia wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację NSZZ „S”. Już jako jawny przedstawiciel „S” w KWK M.L. angażuje się na rzecz przywrócenia „S”. Bierze udział w spotkaniach na których przygotowane są strajki w Jastrzębiu. Współpracuje min. z Markiem Bartosiakiem (ps. Bartek) i Stanisławem Koskiem. 15.08.88r. jest pierwszym (podobnie jak Stanisław Pałka w 1980),który przemówił do zebranych górników ogłaszając strajk. Zostaje przewodniczącym KS a następnie po utworzeniu MKS w KWK Manifest Lipcowy, staje na jego czele. Zwolniony z pracy jeszcze w trakcie trwania strajku (16.08.88)przywrócony po 3 miesiącach (jego sprawą zajmował się adwokat Leszek Piotrowski). Zostaje mu postawiony zarzut o kierowanie strajkiem i przyczynienie się do poniesionych strat przez gospodarkę narodową wycenionych no ok. 3 mln zł. Po strajkach przez parę miesięcy przewodniczy MK Jastrzębskiemu. Bierze udział w manifestacjach min. w Katowicach 28.10.88 (demonstracja górników zwolnionych z pracy), 11.11.88 „pod Katedrą”. 24.02.-26.02.89 uczestnik II Zjazdu delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. Zwolniony z pracy nie wraca na macierzystą kopalnię. 1989-92 prowadzi własną działalność prywatną (warsztat samochodowy). Pomimo tego był traktowany jako swoista osobowość w „S”. 06.02.92 powraca na KWK Zofiówka (dawny Manifest Lipcowy) gdzie pracuje do śmierci (12.07.92).

Opracował: Andrzej Kamiński.